ХепАктив взе участие в дискусия по повод Световния ден за безопасност на пациента

Снимка
СДБП
 
Събитието  „Да издигнем гласа на пациентите за пациентска безопасност“ бе организирано на 18 септември от офиса на СЗО в България и с подкрепата на Министерството на здравеопазването. Идеята на тазгодишния Световен ден е да ангажира самите пациенти в грижата за тяхната безопасност.

Запис от събитието: https://www.youtube.com/watch?v=0lyd5x1oy_Q

 

Зам.-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски обясни колко е важно пациентите да бъдат партньори в здравната грижа, да участват в планирането на здравните услуги и взимането на решения за тяхното лечение: „Това да се чува гласът на пациентите е определящо за това дали здравната система е чувствителна към техните потребности. Добра практиката е въвличането на пациентските организации във взимането на решения за здравната политика. Но това все още не се случва по най-ефективния начин. Понякога не се привличат автентични пациентски организации, които говорят с гласовете на членовете си, а не представляват чужди на пациентите интереси“. Доц. Околийски обърна внимание, че в България се мълчи за инцидентите в лечебните заведения, вместо да се регистрират и да се набележат мерки за подобрение на медицинското обслужване, за да се избягват инциденти в бъдеще. В световен мащаб се случват 134 милиона инциденти при лечението, включително вътреболнични инфекции, които са довели в страните със среден и нисък доход до 2,6 милиона смъртни случаи. Един от 10 пациенти бива увреден при получаване на болнична помощ в Европа.

18.09.2023-1
доц. Михаил Околийски

 

Силвана Лесидренска от Сдружение "ХепАктив" представи настъпилите промени в Изискванията за лечение на хепатит С, които макар и крачка напред в правилната посока за облекчаване на достъпа до терапия, се случват значително по-бавно, отколкото в останалите европейски държави. Отпадането на чернодробната биопсия настъпи след 4 години дела във Върховния Административен Съд, а изискването за шестмесечно проследяване преди кандидатстване за лечение бе премахнато едва през август 2023, независимо от множеството сигнали, подавани до НЗОК и МЗ. От критично значение за елиминация на вирусните хепатити са достъпният скрининг, навременно лечение на всички, включително здравнонеосигурени пациенти и лицата от високорисковите групи като например лишените от свобода.

18.09.2023-2
Силвана Лесидренска
данни хепатит С

 

Боряна Ботева от Сдружение за развитие на българското здравеопазване и член на Обществения съвет по права на пациента към МЗ обясни, че този съвет е създаден още преди 10 години със Закона за здравето, но досега не е свикван. „Самото му свикване вече е пробив, но той има и важна роля – Общественият съвет трябва да изготвя ежегоден доклад за спазването на пациентските права и да прави предложения по глобални теми, засягащи тези права. Първият проблем, който ще поставим, е улесняването на достъпа на пациентите до техните електронни здравни досиета, за да могат да реагират, ако в досието има некоректна информация. Сегашният достъп е ограничен от електронен подпис и код от НАП.“

18.09.2023-3
Боряна Ботева

 

Проф. Радка Аргирова от Коалиция HPV призова медиците да говорят с пациентите по- лично и се опитат да разберат техните нужди и страхове, „защото пациент означава търпелив – той търпи и болестта си, и здравната система“. „Нека не мълчим и за профилактиката, - добави проф. Аргирова – защото ако я имаше, в повечето случаи нямаше да се стигне до болест и лечение.“

18.09.2023-4
проф. Радка Аргирова

 

Световният ден за безопасност на пациентите като глобален здравен приоритет е създаден от СЗО и се отбелязва от 2019 г. поради усложнените системи на здравеопазване и увеличените щети за пациентите в лечебните заведения. Фокусът през 2020 г. е бил безопасността на здравните работници като условие за безопасността на пациентите; през 2021 г. – безопасна грижа за майката и новороденото; а през 2022 г. безопасност на лекарствата.