Хепатит С не повишава риска от смърт при COVID-19

Снимка
jc-gellidon-xx0nvbjy8a8-unsplash.jpg
Photo by JC Gellidon on Unsplash

 

Хората с хепатит С е по-вероятно да постъпят в болница в резултат на инфекция със SARS-CoV-2, но не и по-вероятно да починат от това в сравнение с хора без хепатит С на подобна възраст. Това показва едно изследване на кохорта от военни ветерани в САЩ. Откритията са публикувани в списание Liver International.

Предишни изследвания върху ефекта на COVID-19 върху хора с чернодробни заболявания са установили, че хората с декомпенсирана цироза са с по-висок риск от смърт поради COVID-19, но тези изследвания не са установили връзка между хепатит С и възможен по-лош изход от COVID-19.

За да се изследва дали хората с хронична инфекция с хепатит С са в риск от по-лош изход, ако се заразят с SARS-CoV-2, учени от болничната система на Veteran Affairs - VA са използвали кохортата от 237 679 души с хепатит С. На всеки пациент от кохортата съответства по един отрицателен на хепатит С пациент в същата организация, като има пълно съответствие по възраст, пол и раса.

Учените са търсели случаи на SARS-CoV-2 инфекция, установена с PCR тест, при хората с хепатит С и съответните на тях пациенти от контролната група. Всички пациенти с хепатит С имат хронична инфекция, потвърдена с РНК тест. Хора, които са коинфектирани с ХИВ или хепатит В, са изключени от анализа.

Учените са изолирали 975 случая със същия брой хора в контролната група. Двете групи си съответстват по възраст, пол, раса, индекс на телесната маса и коморбидност, свързани с повишена смъртност от COVID-19.

Хората с хепатит С е по-вероятно да са настоящи или бивши пушачи и е по-вероятно да имат резултат на FIB-4 над 1,25, което показва някаква степен на чернодробна фиброза. В тази кохорта, стойности на FIB-4 над 3,25, което показва напреднала фиброза, са рядкост; само 8% от хората с хепатит С и 1,4% от контролната група имат напреднала фиброза.

Хората с хепатит С е по-вероятно да бъдат приети в болница до 14 дни след положителен резултат за SARS-CoV-2 (24% vs 18.3%, p = 0.002), но не и да постъпят в интензивно отделение (13% vs 12.5%). Хората с хепатит С не са в по-висок риск от смъртен изход след постъпване в болница (6.6% vs 6.5%).

Под-груповият анализ показва, че възрастта, полът, степента на чернодробна фиброза и броят на съпътстващи заболявания не влияе върху смъртността. Хората с хепатит С и по-напреднало чернодробно заболяване е по-вероятно да бъдат хоспитализирани и приети в интензивно отделение.

Според изследователите не е ясно защо хепатит С допълнително увеличава риска от хоспитализация при хората с напреднала фиброза. Те правят заключението, че има нужда от още проучвания, за да се установи дали фактори на вируса или на гостоприемника му са отговорни за повишаването на риска от лоши резултати, свързани с COVID-19 при хората с хепатит С.

 

Източник: http://www.infohep.org/Hepatitis-C-does-not-raise-the-risk-of-death-from-COVID-19/page/3549548/

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.