Хората с диабет или злоупотребяващи с алкохол са в по-голям риск от тежка фиброза след излекуването на хепатит С

Снимка
кафе и хепатит с
Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

При хората, които имат диабет или употребяват много алкохол след излекуването на хепатит С, е по-малко вероятно да се случи намаление на чернодробната фиброза след като се излекуват и е по-голям рискът от тежка фиброза, докато високата консумация на кафе се свързва с по-малък риск от тежка фиброза. Това показва преглед на френската кохорта HEPATHER.

Проучването преглежда фактори, които показват връзка с тежка чернодробна фиброза преди и след излекуването на хепатит С. Френските изследователи искат да установят дали има социални или поведенчески фактори, които поставят хората в повишен риск от тежка фиброза, както и характеристиките на онези, които е вероятно да са в по-голям риск от тежка фиброза след като се излекуват от хепатит С. Хората, които са в по-голям риск от тежка фиброза, имат нужда от редовно наблюдение за развитие на чернодробно заболяване и хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб).

Кохортата HEPATHER е френска национална потенциална кохорта на хора с хепатит С. Проучването изключва хора с коинфекция с ХИВ и хора, които вече се лекуват от хепатит С. Членовете на кохортата се включват в анализа, ако имат поне една оценка на чернодробната фиброза FIB-4 и ако при записване в кохортата са предоставили информация за консумацията на алкохол и кафе, трудова заетост и ниво на образование.

Анализът включва 9,692 души, които са посетили средно два контролни прегледа в рамките на четиригодишно проследяване. Средната възраст на участниците е 56 години, 44% са жени, а 57% са безработни. Петдесет и девет процента са получавали директнодействащи антивирусни средства по време на проследяването като 96% от лекуваните са се излекували от хепатит С.

Нездравословната употреба на алкохол е по-честа сред мъжете (6% на 2%). Тридесет процента от участниците съобщават за прием на поне три чаши кафе на ден.

При включване в програмата 26% имат тежка чернодробна фиброза, 40% са с неустановена степен на фиброза, а 34% имат фиброза от ниска степен.

При последния контролен преглед 17% имат тежка фиброза, 41% са с неустановена степен и 42% имат фиброза от ниска степен.

Анализът на множество променливи показва, че има връзка между по-голямата консумация на кафе и значително намаляване на риска от тежка фиброза, както преди, така и след излекуването на хепатит С. Една чаша на ден намалява риска с 53%, а 4 и повече чаши на ден намаляват риска с 96%. Всяка допълнителна чаша кафе намалява риска от тежка фиброза с 58%. Това, че консумацията на кафе предпазва от тежки чернодробни заболявания, е показано и от по-ранни проучвания.

Излекуването на хепатит С намалява риска от тежка фиброза след излекуване с 90%.

Рискът от тежка фиброза преди и след излекуването на хепатит С е четири и половина пъти по-висок при хора с нездравословна употреба на алкохол в сравнение с хора, които се въздържат от алкохол и три и половина пъти по-висок при хора, които при включването си в програмата са въздържатели, но имат история на нездравословна употреба на алкохол.

Рискът от тежка фиброза е четири пъти по-висок при хора с диабет в сравнение с хората без диабет преди и след излекуването на хепатит С. Известно е, че диабетът ускорява напредването на фиброзата.

В сравнение с инфекцията от генотип 1, тази от генотип 3 се свързва със седемкратно по-висок риск от тежка фиброза преди и след излекуването, а инфекцията от генотип 2 е свързана с 45% по-нисък риск от тежка фиброза в сравнение с генотип 1 преди и след излекуването.

Липсата на трудова заетост повишава риска от тежка фиброза с 69%, а недовършеното средно образование повишава риска с 50%.

Изследователите също така са изчислили фракцията от всяка променлива, която се дължи на популационни фактори, за да определят кои променливи най-много допринасят към товара на тежката чернодробна фиброза при хора с хепатит С.

Безработицата (29%) и ниското образователно ниво (21%) допринасят най-сериозно към товара на фиброзата, следвани от диабета (17%) и история на нездравословна консумация на алкохол (15%). Връзката между социалните условия и тежката фиброза вероятно представлява ефектът на пропуснатите възможности за диагностициране и отложеното лечение, както и като свидетелство за лошо хранене, затлъстяване и други състояния, характерни за бедността.

Изследователите казват, че редовното проследяване след излекуването на хепатит С е особено важно за хората с история на нездравословна употреба на алкохол или диабет. Статусът на чернодробното заболяване също трябва да се проследява внимателно след излекуването на хепатит С при хора с по-нисък социоикономически статус, а консумацията на кафе трябва да се популяризира след излекуването на хепатит С сред всички с история на нездравословна употреба на алкохол или диабет – това е мнението на учените.

 

Източник: http://infohep.org/People-with-diabetes-or-heavy-alcohol-consumption-at-higher-risk-of-severe-fibrosis-after-hepatitis-C-cure/page/3550742/?utm_source=infohep-english&utm_medium=email&utm_campaign=2022-05-26

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.