Лекарствата срещу HCV може да реактивират HBV

Снимка
Hepatitus Virus
Лекарствата срещу HCV може да реактивират HBV, предупреждава Агенцията по лекарствата и храните на САЩ
 
04.10.2016 г. Агенцията по лекарствата и храните на САЩ оповести, че понякога е възможна фатална реактивация на вирусната инфекция с хепатит В у пациенти с минала или настояща HBV, ако приемат някое от деветте директнодействащи антивирусни медикаменти срещу хепатит С (HCV).
Агенцията ще изиска поставяне на етикет с предупреждение върху лекарствата и съветва лекарите да провеждат скрининг на пациентите за минала или текуща HBV инфекция преди да препоръчат антивирусно лечение на HCV.
 
      Директнодействащи антивирусни медикаменти, свързани с реактивация на хепатит 
Търговско имеАктивни в-ваПроизводител
DaklinzaДаклатасвирBristol-Myers Squibb
EpclusaСофосбувир/велпатасвирGilead Sciences
HarvoniЛедиспавир/софосбувирGilead Sciences
OlysioСимепревирJanssen
SovaldiСофосбувирGilead Sciences
TechnivieОмбитасвир/паритапревир /ритонавирAbbVie
Viekira PakДасабувир/омбитасвир/ паритапревир/ритонавирAbbVie
Viekira Pak XRДасабувир/омбитасвир /паритапревир/ритонавирAbbVie
ZepatierЕлбасвир/гразопревирMerck Sharp Dohme
Източник: Агенция по лекарствата и храните
Агенцията по лекарствата и храните съобщава, че в доклади към агенцията и в публикации са идентифицирани 24 случаи на реактивация на HBV у коинфектирани пациенти, които са лекувани с тези антивирусни медикаменти от 22.11.2013 г. до 18.07.2016 г. Двама пациенти са починали, а на един е била необходима чернодробна трансплантация.
 
Според Агенцията: „Механизмът, по който се случва реактивацията на HBV чрез (директнодействащите антивирусни медикаменти) понастоящем не е известен.”
Отбелязва се, че в клиничните изпитвания на въпросните медикаменти за лечение на HCV не са включвани пациенти, коинфектирани с HBV. Възобновяването на неактивни или вече отминали HBV инфекции посредством антивирусните HCV медикаменти вече предизвиква тревога. През м. март Европейската агенция по лекарствата съобщи, че е започнала разглеждане на шест директно действащи антивирусни медикаменти срещу HCV, заради доклади, в които се съобщава за реактивация на HBV у лица, инфектирани с двата вируса. Изследването ще оцени колко разпространена е реактивацията на HBV у такива пациенти и какво може да се направи, за да се оптимизира лечението. А само миналият месец Американската асоциация за изследване на чернодробните заболявания и Американското общество по инфекциозни болести осъвремениха своите насоки, в които съветват лекарите да не предписват директнодействащи антивирусни медикаменти на пациенти с HCV, преди пациентите да са проверени за HBV, като всичко това се наложи от постъпилата информация за реактивация на HBV у коинфектирани пациенти, които биват лекувани с тези лекарства. Ако пациентите, които са позитивни за HBV получават лечение, те трябва да го започнат преди или по същото време, когато започнат да приемат директнодействащи антивирусни медикаменти за HCV, в съответствие с насоките.
 
Д-р Реймънд Чунг, съпредседател на комитета, който дава насоките и директор на отдела по хепатология в Масачузетската болница за многопрофилно лечение в Бостън, изрази мнение, че е възможно реактивацията на HBV да е в резултат на изчистването на вирусът на хепатит С, а не толкова в резултат на токсичност на медикамента.