Лекарството срещу хепатит В на компанията Vir готово за комбинирани изпитвания и с обещаващи резултати от проучване във Фаза 2

Снимка
article 9
 Photo by National Cancer Institute on Unsplash

 

Следващата стъпка на Vir ще бъде да докаже, че разрушаването на повърхностния антиген може да "доведе до висок процент на функционално излекуване", когато препаратът VIR-2218 бъде даден на пациентите в комбинация с други медикаменти. (Институт по молекулярна вирусология, Университет на Уисконсин, Мадисън)

Във време, когато програмите за борба с хепатит В отпадат една след друга, компанията Vir Biotechnology има добри новини. Тяхното лекарство, което неутрализира гени, премахва няколко нива от повърхностния антиген на хепатит В. Това личи от малко проучване във фаза 2 с пациенти, които вече приемат антиретровирусни препарати.

Лекарството VIR-2218 е създадено да блокира експресията на всички протеини на хепатит В, в т.ч. повърхностния му антиген, HBsAg. Старото наименование на разработката е ALN-HBV-02 и датира от времето преди компанията Alnylam да предостави лиценза на Vir през 2017 г. като част от сделка в областта на инфекциозните заболявания на стойност $1 млрд.

Това е първата партньорска програма в клиниката, както и първият siRNA медикамент от ново поколение, произведен с технологията ESC на компанията Alnylam, която има за цел да намалява страничните ефекти на лекарството.

В проучването бяха тествани четири нива на дозиране на VIR-2218 при 24 пациенти, които провеждат терапия с нуклеоз(т)иден инхибитор на обратната транскриптаза, за да блокират възпроизвеждането на вируса на хепатит В. Пациентите са получили 2 дози от лекарството - 20 мг, 50 мг, 100 мг или 200 мг в разстояние от един месец. След шест месеца и четирите дози са довели до намаляване на HbsAg, повърхностния антиген, който показва дали човек е инфектиран с хепатит В. Ефектът нараства с нарастването на дозата, като дозата от 200 мг води до най-добрите резултати.

„Бързото и устойчиво намаляване на повърхностния антиген, наблюдавано в това проучване със само 2 дози от VIR-2218, е впечатляващо.“ казва в изявление д-р Едуард Гейн, дмн, преподавател по медицина в Университета в Оуклънд, Нова Зеландия. Освен това, резултатите са наблюдавани у пациенти, които имат в кръвта си различен антиген на хепатит В, HbeAg, наречен е-антиген. Този антиген циркулира, когато пациент с хепатит В е вирусоносител и може да покаже доколко е напреднало заболяването на пациента.

По-младите пациенти и тези в по-ранен стадий на заболяването по-често са положителни на е-антиген, казва д-р Фил Панг, дмн, главен медицински директор на компанията Vir. С напредването на болестта пациентите губят е-антигена, защото геномът на вируса мутира, така че от е-антиген-положителни те стават е-антиген-отрицателни.

„Заслужава да се отбележи фактът, че резултат се наблюдава както при HbeAg-, така и при HBeAg+ групи от пациенти, което показва, че този единствен siRNA може да разруши HBsAg при пациентите, без оглед на стадия на тяхното заболяване.“, добавя Гейн. „Нови агенти като VIR-2218, които намаляват високото натоварване с вирусен антиген, причинено от хронична инфекция с хепатит В, вероятно ще се превърнат в крайъгълен камък за бъдещи терапевтични режими, които да доведат до функционално излекуване.“

Функционално лекарство за хепатит В би премахнало слоеве от повърхностния антиген и ДНК на вируса и би ги свело до неоткриваеми нива, както и би ги поддържало така в продължение на шест месеца след приключване на лечението. Има няколко противовирусни препарата, одобрени за лечението на хроничен хепатит В, както и препаратът Pegasys на компанията Roche, но нищо не е така ефикасно като лекарствата за хепатит С, които бяха одобрени за употреба в последните години.

„Пегилираният интерферон-алфа е единственият познат медикамент, който води до функционално излекуване на хепатит В, но проблемът е, че нивата на функционално излекуване са между 3% и 7%,“ казва Панг. „Това е много ниско и се случва след едногодишна терапия... Така че не работи много добре. Трябва ви цяла година лечение и тази година води до странични ефекти, които зависят от продължителността на лечението.“

„Следващата стъпка на Vir ще бъде да покаже, че разрушаването на повърхностния антиген може да доведе до високи нива на функционално излекуване, когато VIR-2218 бъде даван на пациентите в комбинация с други лекарства.“ казва Панг. Компанията планира да стартира първото си комбинирано изпитване със съкратен курс на пегилиран интерферон през втората половина на 2020 г.

Комбинираните терапии са бъдещето при хепатит В, защото функционалното излекуване е процес в две стъпки: „Повече прилича на ремисия, отколкото на пълно елиминиране. Вирусът е все още там в малки депа, но имунната система го контролира напълно,“ казва Панг.

"Трябва да премахнем знака Стоп, повърхностният антиген на хепатит В, който действа като толероген (т.е. потиска имунния отговор), и да кажем "махнете се, Т-клетки." допълва той. Но премахването на знака Стоп и пускането на спирачките не е достатъчно. Лечението трябва също да стъпи на газта като стимулира Т-клетките да последват вируса. Компанията се надява, че прибавянето на VIR-2218 към Pegasys ще даде зелената светлина за това.

Данните от Vir се появяват след като някои опасения, свързани с безопасността, накараха компанията Arbutus да стопира две от програмите си за хепатит В на ранен етап, а компанията Spring Bank Pharma да спре собствените си кандидати за терапия. Roche изостави едно антисенс лекарство срещу хепатит В през януари, но не и преди да са си подсигури siRNA медикамент от компанията Dicerna в сделка на стойност $200 милиона.

 

Източник: https://www.fiercebiotech.com/biotech/poised-for-combo-trials-vir-s-hep-b-drug-shows-promise-phase-2

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация, се обърнете към оригиналния източник, или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.