Новини за хепатит С - март 2017

Снимка
HCV Advocate
 
Клинични насоки на АКГ: Оценка на анормални чернодробни химични показатели
Автори: П. И. Куо и кол.
Източник: Am J Gastroenterol 2017; 112:18–35; doi:10.1038/ajg.2016.517
 
 
Цели на изследването и резултати
Американският колеж по гастроентерология (АКГ) оцени насоките за интерпретиране на чернодробни химични изследвания, в т.ч. референтните граници на аланин аминотрансфераза (ALT), аспартат аминотрансфераза (AST), алкална фосфатаза и нивата на билирубин. Насоките са от помощ на лекарите в наблюдението на пациенти със завишени химични нива за възможни чернодробни заболявания и други проблеми.
Изводи
Главната промяна от преди е, че беше обявено понижаване на референтните граници на нивата на аланин аминотрансфераза (ALT) за жени и мъже:
  • Жени: 19 до 25 IU/L
  • Мъже: 29 до 33 IU/L
Ако нивото на ALT попада извън тези граници, лекарят трябва да направи допълнителни изследвания на пациента за различни форми на чернодробни заболявания. Сред тях са вирусните хепатити (хепатит A, B, C и т.н.,) алкохолно чернодробно заболяване, не-алкохолен омазнен черен дроб), наследствена хемохроматоза, автоимунен хепатит, болест на Уилсън и други заболявания на черния дроб.
Редакционни коментари
Друга последица от тези насоки е, че вече не се използва терминът „изследвания на чернодробни функции”, като се заменя с „изследвания на чернодробни химични показатели”. Изследване на чернодробни функции е погрешно наименование, тъй като едно химично изследване не може да даде вярна картина за това как функционира черния дроб. При предишните референтни стойности на ALT горните граници бяха твърде високи. От години тези референтни стойности се поставят под въпрос, поради разпространението на множеството чернодробни заболявания, описани по-горе. Да се надяваме, че новите насоки за оценка на ALT ще доведат до по-ранна диагностика и лечение на повече пациенти с чернодробно заболяване.
 
Чернодробно увреждане от билкови и хранителни добавки
Автор: В. Дж. Наваро и кол.
Източник: HEPATOLOGY, VOL. 65, NO. 1, 2017
 
 
Цели и резултати на изследването
Американската Асоциация за изучаване на чернодробните заболявания и Националните институти по здравето проведоха 2-дневен изследователски симпозиум, за да дискутират увеличения брой случаи на чернодробни увреждания, причинени от билкови и хранителни добавки.
Заключение
Данните, изнесени на симпозиума, установиха, че чернодробните увреждания, причинени от добавки съставляват 20% от случаите в САЩ. Основните причини за чернодробни увреждания, причинени от добавки, са анаболните стероиди (синтетични версии на тестостерон), екстракт от зелен чай и хранителни добавки с много съставки. Авторите отбелязват, че свързаните с черния дроб ефекти на анаболните стероиди обичайно, но не винаги, са краткотрайни.
Екстрактът от зелен чай и други продукти могат да доведат до остро бързо и сериозно начало на чернодробно увреждане. Авторите отбелязват също, че „Освен драматичното повишаване на чернодробните увреждания, причинени от билкови и хранителни добавки (от 5% през 2004-2005 г. на 14% през 2013-2014 г.) има повишаване и на уврежданията, причинени от продукти за бодибилдинг (от 2% през 2004- 2005 г. на 6% през 2013-2014 г.). Установяването на точния причинител за чернодробни увреждания в продуктите за бодибилдинг е трудно, поради наличието на множество съставки, контаминирани съставки, или такива, които не са обявени в етикета.”
Редакционни коментари
Очевидно е необходимо повече внимание към билковите и хранителни добавки. Много хора не осъзнават, че Службата по храните и лекарствата на САЩ не регулира билковите и хранителни добавки. Тук важи старата мъдрост: „КУПУВАЧИ, ВНИМАВАЙТЕ!” Ние предлагаме много ресурси за пациенти и доставчици, които да помогнат за вземането на по-добри решения за билковите и хранителни добавки. За повече информация за билките и черния дроб, вижте нашия Речник на билките - http://hcvadvocate.org/ resources/glossaries/herbal-glossary/

 

 
Безопасност и ефикасност на комбинираното лечение с Елбасвир/Гразопревир при пациенти с хепатит C и компенсирана цироза: интегриран анализ
Автори: Ира М. Джейкъбсън и кол.
Източник: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2017.01.050
 
Цели и резултати на изследването
Това е ретроспективно изследване – такова, което прави преглед на предишни проучвания, с което се анализират резултатите от двулекарствената комбинация на компанията Merck – елбасвир и гразопревир (Zepatier) със или без рибавирин при лечението на пациенти, инфектирани с хроничен хепатит C, които имат компенсирана цироза. Изследването съчетава данни от 6 клинични изпитвания.
Заключение
Анализът на изследванията включва 402 пациенти с HCV генотип 1, 4 или 6. Пациентите са лекувани в продължение на 12 до 18 седмици. Целта на изследването е да се установи броя хора, които са излекувани от хепатит C.
От тези, които приемат Zepatier (без рибавирин), 97.8% (135 от 138 пациенти) от наивните към лечение и 88.9% (48 от 54 пациенти) от преминалите предишно лечение, са излекувани от хепатит C.
При тези, които приемат Zepatier в продължение на 12 седмици, добавянето на рибавирин не повишава процентите на излекуване – при наивните към лечение процентът е 90.3% (28 от 31 пациенти), а при преминалите предишно лечение той е 91.4% (74 от 81 пациенти). Всички пациенти, които приемат Zepatier и рибавирин в продължение на 16 или 18 седмици, са излекувани, а 93.9% (46 от 49 пациента) от пациентите са излекувани, като са приемали Zepatier без рибавирин в продължение на 16 и 18 седмици.
Хората с HCV генотип 1a и тези, които не бяха отговорили на предишна терапия с интерферон, показват по-малка вероятност да се излекуват в сравнение с тези с HCV генотип 1b. Препоръчва се базово тестване за резистентни варианти, за да се уточни най-подходящата продължителност на курса на лечение, както и дали е необходимо да се добавя рибавирин за лечението на HCV генотип 1a. При пациенти с базови резистентни варианти процентът на излекуване е 73% (8 от 11 пациенти) в сравнение с 98% (96 от 98 пациенти) процент на излекуване при тези, които нямат базови резистентни варианти. Пациентите с HCV генотип 1a с базови резистентни варианти, които приемат Zepatier и рибавирин в продължение на 16 или 18 седмици, са излекувани, което затвърждава необходимостта от рибавирин за преодоляване на базовите резистентни варианти.
Има 3% сериозни неблагоприятни случаи, но те не са довели до декомпенсирано състояние.
Редакционни коментари
Обобщеният анализ на клинични изпитвания на Zepatier при хора с компенсирана цироза показа много високи проценти на излекуване, нисък профил на странични ефекти, както и че в голяма част от случаите не е необходима употребата на рибавирин. От този анализ е видно, че единствените случаи, в които рибавиринът може да е от полза, е при пациенти с HCV генотип 1a и базови резистентни варианти.