Няма нужда да се ограничава терапията с DAA за хепатит С при употребата на алкохол

Снимка
хепатит С и алкохол
Photo by Sérgio Alves Santos on Unsplash

Употребата на алкохол на каквото и да е ниво, включително разстройство при употреба на алкохол (AUD), не е свързано с намалени шансове за устойчив вирусологичен отговор (SVR) към директно действаща антивирусна (DAA) терапия за хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV). Следователно терапията с DAA не трябва да се отказва на пациенти, които консумират алкохол.

 

МЕТОДОЛОГИЯ:

• Изследователите са изследвали електронни здравни досиета на 69 229 пациенти (средна възраст 63 години; 97% мъже; 50% неиспанци бели), които са започнали терапия с DAA чрез Министерството на ветераните на САЩ между 2014 г. и 2018 г.

• Категориите за употреба на алкохол са въздържали се без анамнеза за AUD, въздържали се с анамнеза за AUD, консумация с по-нисък риск, консумация с умерен риск и консумация с висок риск или AUD.

• Първичният резултат е SVR, който се определя като неоткриваема HCV РНК за 12 седмици до 6 месеца след завършване на лечението с DAA.

 

ИЗВОДИ:

• Близо половината (46,6%) от пациентите са били абстинент без AUD, 13,3% са били абстинент с AUD, 19,4% са имали консумация с по-нисък риск, 4,5% са имали консумация с умерен риск и 16,2% са имали консумация с висок риск или AUD.

• Като цяло, 94,4% от тези, които са започнали лечение с DAA, са постигнали SVR.

• След корекцията няма доказателства, че има някаква алкохолна категория, значително свързана с намалени шансове за постигане на SVR. Съотношенията на шансовете са 1,09 за въздържател без история на AUD, 0,92 за въздържател с история на AUD, 0,96 за потребление с умерен риск и 0,95 за потребление с висок риск или AUD.

• SVR не се различава в зависимост от изходния стадий на чернодробна фиброза, измерен чрез Fibrosis-4 резултат ≤ 3,25 спрямо > 3,25.

 

НА ПРАКТИКА:

„Доказано е, че постигането на SVR е свързано с намален риск от хепатоцелуларен карцином, свързана с черния дроб смъртност и смъртност по всякаква причина. Нашите открития предполагат, че DAA терапията трябва да бъде предоставена и възстановена въпреки консумацията на алкохол или история на AUD. Ограничаването на достъпа до терапия с DAA според консумацията на алкохол или AUD създава ненужна бариера пред пациентите, които имат достъп до DAA терапия и предизвиква целите за елиминиране на HCV."

 

ИЗТОЧНИК:

Emily J. Cartwright, MD, от Emory University School of Medicine, Атланта, Джорджия, ръководи проучването, публикувано онлайн на 26 септември в JAMA Network Open.

 

Източник: https://www.medscape.com/viewarticle/996852?form=fpf 
Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.