Обзор на избрани новини за хепатит С

Снимка
HCV Advocate
 
Всяка година през април експерти от целия свят се срещат в Европа, за да научат новостите в чернодробните изследвания. Тази среща се нарича Международен  чернодробен конгрес (ILC), а домакин на събитието е Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL). В настоящия бюлетин се съдържат обобщения от някои презентации, направени на Конгреса, които са привлекли вниманието на авторите на HCV Advocate.
В резюме от Лусинда К. Портър:
Лусинда е дългогодишен автор за уебсайта HCV Advocate, както и автор на „Свободни от хепатит С” и „Хепатит С – стъпка по стъпка”. Тя пише на следните блогове: www.LucindaPorterRN.com и HepMag.com
###
ИЗТОЧНИК: Резюме #SAT-218
Качество на живота, свързано със здравословното състояние, при деца с вирусна инфекция с хепатит C, лекувани със софосбувир и рибавирин – З.М. Юноси и колеги
Цели и резултати на проучването:
Това проучване от фаза 2 оценява резултатното качество на живота при 50 HCV-позитивни юноши, лекувани със софосбувир и рибавирин. Процентите на излекуване са 100% от пациентите с генотип 2 и 95% от пациентите с генотип 3 на HCV.
Изводи:
Проучването установи, че юношите, лекувани със софосбувир и рибавирин, не съобщават за понижено качество на живота по време на лечението, и имат значително подобрение в социалните и училищни функции след отговора на лечението на HCV.
Редакционен коментар:
За съжаление, има твърде малко педиатрични проучвания на хепатит C. Друго педиатрично проучване подчертава необходимостта да бъдат лекувани децата рано, за да се предотврати напредването на чернодробно заболяване. (THU-286 Хроничен хепатит C при деца в Руската Федерация – Г.В. Вольнец и колеги.) Време е педиатричните проучвания в сферата на HCV да се ускорят.
###
ИЗТОЧНИК: Резюме # FRI-245
Повишаване на общия холестерол и LDL след лечение с ДДАС – Бъдещи измерения? – Х. Карвальо и колеги
Цели и резултати на проучването:
Вече е известно, че HCV понижава нивата на холестерола, и че когато HCV бъде елиминиран, нивата на холестерола се повишават. Целта на това проучване е тези процеси да бъдат разбрани по-добре, особено с използването на директнодействащи анти-вирусни средства (ДДАС).
Изводи:
Елиминирането на HCV се свързва със значително повишаване на общите нива на холестерол, както с новите ДДАС, така и със старите терапии с пегинтерферон и рибавирин (PEG/RBV). Нивата на LDL значително нарастват след лечението с ДДАС, но не и с PEG/RBV. Лечението с PEG/RBV повишава нивата на триглицеридите, а с ДДАС ги намалява.
Редакционен коментар:
По-големият брой хора, които вече се излекуват от HCV, дава на изследователите повече данни за пост-терапевтичните резултати. Следващото резюме предлага още информация за ползите за здравето след успешно излекуване на HCV.
###
ИЗТОЧНИК: Резюме #THU-215
Рискът от сърдечносъдови и мозъчносъдови проблеми при пациенти с хепатит C след завършването на терапия с директнодействащи антивирусни средства – А.У. Сингер и колеги
Цели и резултати на проучването:
Целта на това ретроспективно проучване е да се сравнят сърдечносъдовите и мозъчносъдовите рискове при пациенти, които завършват лечение на HCV с ДДАС със същите рискове при нелекувани пациенти с HCV. Проучването разглежда данни, събрани в продължение на 10 години от 322 276 възрастни в САЩ.
Изводи:
Проучването установи, че рискът от сърдечносъдови и мозъчносъдови проблеми при пациенти с HCV намалява скоро след завършването на терапията с ДДАС. Ползите от лечението с ДДАС за намаляване на извънчернодробните усложнения на HCV може да са още по-големи в дългосрочен план.
Редакционен коментар:
Сега, когато все повече хора се излекуват от HCV, е по-лесно да се оцени ефекта на успешното лечение. Едно друго проучване съобщава за намалял брой случаи на сърдечносъдови проблеми при пациенти с компенсирана цироза, свързана с HCV, след успешно лечение. (Резюме #PS-032 Изкореняването на HCV намалява случаите на сериозни сърдечносъдови проблеми при пациенти с хепатит С и цироза – П. Какуб и колеги).
В резюме от Алан Францискус
Алан е изпълнителният директор на Проекта за подкрепа „Хепатит С” и главен редактор на уебсайта HCV Advocate
###
ИЗТОЧНИК: Резюме #THU-204
Разбиране на факторите, свързани със спонтанното изчистване на вируса на хепатит C: мета анализ – Д.Н. Айсях и колеги
Цели и резултати на проучването:
Проучването анализира процентите на спонтанно или естествено изчистване на хепатит C след остра инфекция. Авторите правят преглед на различни изследвания (мета анализ) от няколко бази данни (Ovid Embase, Ovide Medline, Pubmed) в периода между 01.01.1994 г. и 30.06.2015 г., за да разберат времетраенето между острото инфектиране и спонтанното изчистване, както и факторите, свързани със спонтанното изчистване. В прегледа са включени 44 проучвания с 20 409 души.
Изводи:
Приблизително 1/5 от пациентите, които са изчистили хепатит C, са го направили в рамките на 3 месеца, 1/3 са го изчистили до 6 месеца след инфектирането, а повече от 1/3 – до 12 месеца. Ако хората не са изчистили вируса до 12 месеца, няма вероятност това да се случи. Групите, при които вероятността да изчистят вируса спонтанно в острата фаза е ниска, включват мъже, хора без коинфекция с хепатит, хора без симптоми на хепатит C, чернокожа раса, генотип различен от 1, напреднала възраст, хора, които използват алкохол или наркотици и хора с ХИВ.
Редакционен коментар:
Това проучване налага два важни резултата:
1.То ясно показва, че 12 месеца бележи периода, необходим на повечето хора с остра инфекция да изчистят вируса на хепатит C от тялото си. Важно е да се вземат под внимание изключенията, изброени по-горе.
2. То дава по-голяма яснота за това кой и кога да се лекува с ДДАС в случаите на пациенти, които наскоро са инфектирани с вируса на хепатит C.