Окултна инфекция с вируса на хепатит B: Подценена глобална заплаха за здравето

Снимка
окултен хепатит В
Photo by Jessica Knowlden on Unsplash

Неоткритата окултна инфекция с вируса на хепатит B (HBV) вероятно ще засегне „значителна част“ от населението на страни с висока HBV ендемичност и ниски ресурси за тестване, според скорошен преглед и мета-анализ.

„Тези констатации предполагат, че ролята на окултната HBV инфекция върху целите за глобално елиминиране може да бъде подценена, особено в страните с ниски доходи и средни доходи, където измерването на HBV ДНК остава до голяма степен недостъпно, което води до недиагностицирани случаи на окултна HBV инфекция“, казва Yu Ri Im, MBBChir, секция по хепатология, отдел по храносмилателни заболявания, отдел по метаболизъм, храносмилане и репродукция, Imperial College London, Лондон, Обединеното кралство, и колеги.

HBV инфекцията се характеризира като окултна, когато репликационно-компетентната HBV ДНК в черния дроб не провокира положителен тест за HB повърхностен антиген (HBsAg) серологичен маркер на инфекцията. Окултният HBV съответства на естествения стадий на инфекцията, когато HBV ДНК има ниска репликативна активност, генна експресия и производство на вириони.

Въпреки че клиничното значение на окултния HBV се обсъжда, Im и колеги цитират все повече доказателства за връзката му с напреднало хронично чернодробно заболяване, особено хепатоцелуларен карцином; и с повишено предаване на HBV инфекция, включително чрез кръводаряване.

За да се измери глобалното и регионалното разпространение на окултен HBV от проучвания на общата популация и разпространението в подгрупи, определени в проучванията; и за да разберат дали оценките варират в зависимост от методите, използвани за откриване на инфекция, изследователите проведоха систематичен преглед и мета-анализ на 305 статии, включващи 375 отделни проучвания, включващи над 140 милиона индивида, които са HBsAg отрицателни и тествани за HBV ДНК.

Im и колегите му обаче откриха само 2 проучвания, които оценяват окултната HBV инфекция в общите популации, което изключва техните собствени оценки за глобалното и регионалното разпространение. Сред кръводарителите окултният HBV като цяло отразява HBV ендемичността: 0,6% (95% CI 0,00-0,26) в страни с ниска ендемичност, 0,12% (0,04-0,23) при средна ендемичност и 0,98% (0,44-1,72) в страни с висока ендемичност. В групите с висок риск (напр. с ХИВ, HCV или на хемодиализа) разпространението на окултен HBV изглежда е значително, независимо от ендемичността: 5,5% (2,9-8,7), 5,2% (2,5-8,6) и 12,0% (3,4-24,7), съответно.

Тъй като молекулярното тестване за HBV ДНК е относително недостъпно в региони с недостатъчен ресурс, но силно засегнати, Im и колегите му оценяват дали общото антитяло на ядрото на хепатит В (anti-HBc) може да бъде евтин и по-точен серологичен тест от HBsAg. При анализа на подгрупите, окултното разпространение на HBV е по-малко от 0,1% в проучвания, насочени към HBsAg-отрицателни лица, независимо от анти-HBc серостатуса, и 9,9% (7,9-12,2) с популации изключително HBsAg-отрицателни и анти-HBC положителни.

Въпреки че anti-HBc положителният изглежда важен рисков фактор за окултна HBV инфекция, изследователите отбелязват, че неговата сборна чувствителност от 77% и специфичност от 76% не биха позволили последователно разграничаване между тези с окултна или друг стадий на HBV инфекция. Те призовават за допълнителни серологични изследвания на населението за окултен HBV и настояват плановете за справяне с HBV да разглеждат окултната инфекция като глобален здравен проблем.

В придружаваща редакционна статия Teresa Pollicino, доктор по медицина, Лаборатория по молекулярна хепатология, Катедра по човешка патология, Университетска болница G Martino of Messina, Италия, се съгласява с необходимостта от увеличаване на наличността на молекулярни тестове и за точна и евтина алтернатива тест за откриване на окултна HBV инфекция.

„Тези данни показват, че много хора, които са HBsAG-позитивни, може да останат неидентифицирани от най-широко използваните и по-малко чувствителни анализи“, отбеляза тя. Тя също се съгласи с Im и колегите, че окултната HBV инфекция „е подценявано и недооценено състояние“.

 

Източник: https://www.contagionlive.com/view/occult-hepatitis-b-virus-infection-underestimated-global-health-threat

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.