Отворено писмо до министър Москов относно сливането на УМБАЛ "Св.Иван Рилски" с УМБАЛ "Александровска''

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 
 
 
На вниманието на:
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
  
Относно: сливане на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с УМБАЛ „Александровска“
 
  
УВАЖАЕМИ Д-Р МОСКОВ,
                    
    Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив‘‘ изразява своето несъгласие относно сливането на двете университетски болници и неясните последици за пациентите от това обединяване.
 
    УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е една от малкото болници в страната, специализирана в лечението на хронични хепатити. Там годишно се лекуват и проследяват хиляди пациенти от цялата страна със заболявания на черния дроб.
 
    За 9-те години съществуване на Сдружението сме насочили много пациенти за консулт и лечение там. УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е държавна болница, в която пациентите освен адекватно лечение получават и нужното внимание, обясняване на проблемите на болестта и лечението, подкрепа и проследяване. Екипът на проф. Матева и проф. Антонов се грижи всеотдайно за някои от най-тежките случаи и ние знаем, че нашите пациенти могат да срещнат в тяхно лице специалисти от световно ниво. Както знаете, българите, носители на хроничен хепатит В и С са около 500 000, а болниците, които са специализирани в лечението на хепатити, са едва няколко.
 
   Като пациенти, през годините сами видяхме подобренията и модернизирането, които д-р Дечо Дечев направи като директор на болницата и сме убедени, че той е човекът, който трябва да бъде начело на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
 
   Наясно сме, че от години УМБАЛ „Александровска“ изпитва проблеми от различно естество, но сливането й с УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще доведе единствено до съсипване на една от наистина малкото добри болници за лечение на хепатити в България.
 
  Пациентите с хронични хепатити Ви призовават: прекратете плановете за сливането на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с една губеща болница и възстановете д-р Дечо Дечев като директор. Въпреки посочените мотиви за съкращаване на административни разходи, няма как сливането на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с УМБАЛ „Александровска“ да не се отрази негативно върху качеството на предлаганата медицинска услуга. А последствията от това ще бъдат за сметка на пациентите.
 
 
 
С уважение,
Силвана Лесидренска
Председател Сдружение „ХепАктив”
 
Дата: 30 април 2015 г.