Пациентите с хепатит C може да са изложени на повишен риск от инсулт

Автор: Liz Highleyman
Дата: 01 февруари 2011
 
РЕЗЮМЕ: Хората с хронична инфекция с вируса на хепатит C (HCV) са с по-голяма вероятност да умрат от инсулти в сравнение с незаразените индивиди, според едно изследване, за което се съобщава в броя от м.декември 2010 на Stroke. При извършеното проследяване в продължение на над 17 години почти 3% от HCV- серопозитивни лица са починали в резултат на мозъчно-съдови събития в сравнение с 1% от HCV-негативните лица; нещо повече, рискът от смърт от инсулт нараства с увеличаването на вирусния товар на HCV.
 
Хроничният хепатит C се свързва с множество съпътстващи състояния, включително метаболитни нарушения (аномалии) и сърдечно-съдова болест. И докато учените често включват инсултите при отчитане на сърдечно-съдови събития, връзката между НСV инфекцията и инсулта не е доказана.
 
Mei-Hsuan Lee от National Taiwan University и колегите му са направили проучване за оценка на риска от летални мозъчно-съдови заболявания (или проблеми, свързани с притока на кръв в мозъка), свързани с хронична HCV инфекция.
 
Инсултите се причиняват от прекъсване кръвоснабдяването на мозъка било поради запушване (исхемичен инсулт) или кръвоизлив (хеморагичен инсулт). Запушването може да възникне при откъсване на кръвни съсиреци, предизвикани от атеросклероза (особено натрупване на плака в каротидните артерии, които снабдяват мозъка), и наслояването им в малките кръвоносни съдове.
 
 
Това проспективно кохортно проучване обхваща 23,665 жители на Тайван на възраст 30-65 години през 1991-1992 г. От тях 1307 души, или около 6%, са били HCV серопозитивни. По време на рекрутирането (набирането) участниците са били интервюирани лично, като за целта са използвани структурирани въпросници и са дали кръвни проби за изследване. След това са проследени до края на 2008 година, като смъртните случаи в резултат на мозъчно-съдови причини, са потвърдени посредством данни, взети от националните смъртни актове.
 
Резултати
 
 • Регистрирани са общо 255 мозъчно-съдови смъртни случаи по време на проследяване от 382,011 човеко-години.
 • Кумулативният риск от мозъчно-съдова смърт е 1.0% за HCV-серопозитивните участници срещу 2.7% за ХИВ-серонегативни лица, което е една значителна разлика (P < 0.001).
 • След коригиране за известните рискови фактори за инсулт, коефициентът на вероятност за мозъчно-съдова смърт при хората с НСV е 2.18, или около два пъти по-голям от риска.
 • Рискът от инсулт нараства с повишаване нивата на HCV РНК:
  • Коефициент на вероятност 1.40 за неоткриваем вирусен товар
  • Коефициент на вероятност 2.36 за нисък вирусен товар
  • Коефициент на вероятност 2.82 за висок вирусен товар
 • Няма, обаче, значима връзка между риска от инсулт и НСV генотипа.

Въз основа на тези констатации авторите на изследването заключават: "Хроничната HCV инфекция е независим предиктор на риска от мозъчно-съдова смърт,  показващ биологичен градиент на мозъчно-съдова смъртност с нарастване серумното ниво на  HCV РНК."

В дискусията те изказват предположение, че "Честотата и интензивността на инфекцията може да се свържат с прогресирането на атеросклерозата. Инфекцията влияе върху атеротромбозата [образуване на тромбове] като отключва серия от имунни отговори и възпалителни стимули или локално - вътре във васкуларната тъкан, или системно - чрез медиатори на възпалението."

"Повишеното серумно ниво на HCV РНК е свързано с увеличен риск от мозъчно-съдова смърт, което предполага, че хората с активна НСV инфекция могат да отключат по-силен възпалителен отговор посредством взаимодействие гостоприемник-вирус, водещо до атеротромбоза," продължават те. "Дали пациентите с персистираща НСV инфекция имат увеличени циркулиращи нива на възпалителни маркери като С-реактивен протеин или ендотелни прогениторни клетки може да ни даде информация за механизмите на НСV инфекцията и мозъчно-съдовата болест."

Изследователите са от: Graduate Institute of Epidemiology, College of Public Health, National Taiwan University, Taipei, Taiwan; Genomics Research Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan; Department of Cardiology, Cardinal Tien Hospital, College of Medicine, Fu-Jen Catholic University, Taipei, Taiwan; Department of Microbiology, National Taiwan University, Taipei, Taiwan; Department of Internal Medicine, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan.

Референция
M-H Lee, H-I Yang, C-H Wang, and others. Hepatitis C virus infection and increased risk of cerebrovascular disease. Stroke 41(12): 2894-2900 (Abstract). December 2010.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C