По-слаб отговор на ваксината срещу COVID-19 при хора с напреднала чернодробна фиброза

Снимка
ваксина за ковид и фиброза
Photo by engin akyurt on Unsplash

Сред хората с неалкохолна мастна чернодробна болест (НМЧБ), тези с по-напреднала фиброза не реагират така добре на ваксината на Pfizer-BioNTech срещу COVID-19 – това сочат резултатите от изследване, представено на Международния конгрес на черния дроб от 2021 г. Тези и други открития от трансплантирани пациенти повдигат въпроса дали трета бустерна доза би подобрила имунния отговор.

Предишни изследвания показват, че хората с чернодробна болест, вкл. тези с напреднала цироза и алкохолна чернодробна болест, е по-вероятно да развият тежка картина на COVID-19 и да умрат от него. Друго изследване установява, че мастната чернодробна болест може би обяснява по-голямата вероятност от тежко протичане на COVID-19 сред хората със затлъстяване.

Като се има предвид този завишен риск, експертите препоръчват хората с чернодробни заболявания да са приоритет при ваксинацията срещу COVID-19. Все пак остават въпросите за ефикасността на ваксините при тази група.

Prof. Rifaat Safadi от Университетския медицински център Hadassah в Ерусалим заедно с колеги оценяват ефекта на хроничното чернодробно заболяване върху ефикасността на информативната-РНК ваксина на Pfizer-BioNTech.

В едно изследване учените анализират кохорта от 719 души медицински персонал, които са получили ваксината и са тествани за IgG антитела срещу SARS-CoV-2 поне седем дни след втората доза. От тях 98.5% са показали добър отговор.

Двама от единадесет неотговорили са били с бъбречни транспланти. Пациентите с трансплантирани органи вземат имунопотискащи лекарства, за да се предотврати отхвърлянето на органа, което може да попречи на имунния отговор. Петима са вземали имуносупресанти за ревматоиден артрит, множествена склероза или лимфома. Други изследвания са показали, че хората с рак на кръвта не реагират така добре на ваксините срещу COVID-19. Четирима са имали метаболитен синдром, който се характеризира със затлъстяване в коремната област, високо кръвно налягане и анормални нива на кръвна захар, холестерол и триглицеридите.

В тази кохорта 501 от тези с имунен отговор на ваксината и 10 от неотговорилите са имали данни от лабораторно изследване, с които да калкулират оценка FIB-4 - мярка, използвана за оценка на чернодробната фиброза. 360 (70.5%) са показали оценка FIB-4 под 1.3, 137 (26.8%) са имали оценка FIB-4 между 1.3 и 2.67, а 14 (2.7%) са били с оценка FIB-4 над 2.67. Сред отговорилите на ваксината 68% от хората с оценка FIB-4 под 1.3 (което изключва напреднала фиброза) са реагирали отлично (титър на антителата 200 AU/ml или повече) в сравнение с 44.2% от онези с оценка над 2 (предиктивна за напреднала фиброза).

Учените също така са оценили 140 души с НМЧБ, които са преминали чернодробна биопсия. Всички освен двама (98.6%) са отговорили на ваксината, като има 87 души (62.1%) с отличен отговор. Тези с отличен отговор са предимно по-млади от тези с по-слаб отговор (53.7 срещу 61.5 години). Индексът на телесната маса е подобен в двете групи.

Хората с по-напреднала фиброза не реагират така добре на ваксинацията, съобщава Safadi. Сред онези с лека фиброза (фаза F1), 39% имат отличен отговор, а 28% имат по-слаб отговор. Сред хората с напреднала фиброза (фаза F3) само 14% имат отличен отговор, а 17% дават по-слаб отговор. При пациентите с цироза (фаза F4) резултатите са съответно 8% и 23%.

Обаче чернодробната стеатоза – или натрупването на мазнини, всъщност се свързва с по-добър отговор към ваксините. Сред хората със стеатоза от степен 0 (<5% чернодробни мазнини) 14% имат отличен отговор и 19% - по-слаб отговор. При хората със степен 1 (5-33% чернодробни мазнини) съответните резултати са 33% и 45%. Тъкмо обратното - хората с повече чернодробни мазнини са с по-голяма вероятност за постигане на отличен отговор: 36% отличен срещу 26% слаб при хората със степен 3 (33-66% чернодробни мазнини) и 17% отличен срещу 9% слаб при хората със степен 4 (>66% чернодробни мазнини). „Издуването“ на хепатоцитите и чернодробното възпаление в двете групи са подобни.

„По-висока възраст, напреднала фиброза с намалена стеатоза са рискови фактори за по-слаб отговор на ваксината на Pfizer-BioNTech,“ заключват изследователите. „В бъдещи изследвания трябва да бъде оценено използването на трета бустерна доза от ваксината.“

В изказването си на прес-брифинг на конференцията Safadi също така съобщи за резултатите от изследване на кохорта от 90 души, получили чернодробен трансплант, които са тествани за антитела за SARS-CoV-2 след като са получили две дози от ваксината. От тях 52 (58.9%) са показали адекватен имунен отговор, като титърът на антителата е  поне 19 AU/ml, а при 37 (41.1%) липсва отговор на ваксината. При петима пациенти (5.6%) се е появил COVID-19, при един след първата доза, а при четирима – след втората. Ученият отбелязва, че хората с наскоро трансплантирани органи отговарят по-слабо, като вероятно това се дължи на по-силните имунопотискащи режими.

Safadi отбелязва, че изходът от COVID-19 за трансплантираните с черен дроб пациенти се е подобрил след пускането на ваксината в употреба. От м. юни 2020 г., 41 трансплантирани пациенти са се заразили с COVID-19, в т.ч. двама, които са починали; 36 от тях не са били ваксинирани. През м. април, май или юни 2021 г. няма съобщени нови случаи. Това може да означава, че пациентите са защитени от ваксината, въпреки че някои имат ниски нива на антитела, или може да отразява факта, че Израел е достигнал групов имунитет благодарение на високите нива на ваксиниране. Той пита: „Дали това е резултат от това, че те са ваксинирани или от това, че населението се ваксинира? Това е въпросът.“

Вице-президентът на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL) Prof. Thomas Berg, който е модератор на прес-брифинга, коментира, че нивата на антитела не дават пълната картина на имунитета, тъй като отговорите на паметовите B- и T-клетки също играят роля.

Safadi съобщи, че Здравното министерство на Израел обмисля да предложи трета бустерна доза за хората с по-нисък отговор на антитела или с по-висок риск от липса на отговор. Напредналата фиброза, определена по скалата на FIB-4 или чрез биопсия, е силен предиктор за липса на отговор.

„Сега започвам да прилагам трета, бустерна доза на трансплантираните си пациенти, при които не се получи серологичен отговор“, каза той като добави, че при един човек, който вече е с поставена трета доза, се наблюдава ръст от нула до „много добро ниво на титъра“.

Две скорошни изследвания, публикувани в списанията Annals  of  Internal  Medicine  и  New  England  Journal  of  Medicine, установяват, че допълнителна бустерна доза подобрява отговора на антитела сред пациентите с трансплантирани органи, в т.ч. десетина пациенти с чернодробен трансплант. Провеждат се допълнителни изследвания, които да определят дали стратегията на третата доза може да помогне и на хора с потисната имунна система по други причини и на хора с чернодробни заболявания, рак и други придружаващи състояния, които се свързват със слаб отговор на ваксината.

 

Източник: http://www.infohep.org/Weaker-COVID-19-vaccine-responses-seen-in-people-with-advanced-liver-fibrosis/page/3549789/  
 
Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.