При хората, излекувани от хепатит С, рискът от бъбречно заболяване продължава да е завишен

Снимка
хепатит и бъбречни заболявания
Photo by Wynand Uys on Unsplash

Хората с хепатит С са в по-висок риск от хронични бъбречни заболявания след изчистването или излекуването на хепатит С, а хората с инфекция с генотип 1 са в по-висок риск от бъбречни заболявания преди и след излекуването на хепатит С – това се съобщава в голямо изследване в САЩ.

Учените, провели изследването, твърдят, че хората, които се излекуват от хепатит С, трябва да бъдат считани за пациенти с по-висок риск от хронични бъбречни заболявания и да бъдат проследявани адекватно.

Вирусът на хепатит С може да предизвика бъбречно увреждане по няколко начина, в т.ч. чрез възпаление на кръвоносни съдове и свръхпроизводство на протеини на имунната система, наречени криоглобулини, които могат да запушат малките кръвоносни съдове.

По-ранни изследвания са показали, че рискът от хронично бъбречно заболяване и остра бъбречна недостатъчност е по-висок при хората с хепатит С, отколкото при останалата част от населението, но тези изследвания не са проучили дали хората, излекувани от хепатит С, са в подобен риск от бъбречно заболяване, както хората, които все още са носители на вируса.

Също така не е ясно дали генотипът на хепатит С оказва влияние върху риска, тъй като изследванията показват противоречиви резултати.

Изследователи в Тайван използват данни от Националното изследване на САЩ в областта на здравето и храненето (US National Health and Nutrition Examination Study (NHANES)), за да анализират риска от хронично бъбречно заболяване в голяма изследователска кохорта, която е представителна за населението на САЩ.

Изследователската кохорта се състои от 44,998 души, включени в националните изследвания на САЩ (NHANES), между 1999 и 2018 г, за които има сведения за бъбречната функция, антитела на хепатит С и резултати от РНК тестове. Тези с антитела на HCV и отрицателен РНК резултат за HCV се счита, че нямат хепатит С (като или са го изчистили спонтанно, или са излекувани с терапия).

Кохортата се състои от 44,157 души без хепатит С, 255 с излекуван хепатит С и 586 с хроничен хепатит С.

Хората с хепатит С (в т.ч. и излекуван хепатит С) са по-възрастни (51 год. в сравнение с 46 год.), по-често са мъже, по-вероятно е да имат високо кръвно налягане, сърдечносъдово заболяване или предишна история на получен удар, хепатит В и HIV. Нивата на албуминурия, знак за бъбречно заболяване, са по-високи при хората с хепатит С, но не се забелязва разлика в данните за намалена бъбречна функция.

Петнадесет процента от всички изследвани лица имат бъбречно заболяване, дефинирано като намалена бъбречна функция (eGFR < 60 ml/min/1.73m2) или уринарно съотношение на албумин/креатинин по-голямо от 30mg/g. Случаите на бъбречно заболяване са повече при хората с излекуван (23.5%) и хроничен хепатит С (20%). Множественият анализ показва, че рискът от хронично бъбречно заболяване е с 40% по-висок при хората с излекуван HCV и с 26% по-висок при тези с хроничен HCV след направени настройки по възраст, пол, раса, индекс на телесната маса, диабет, високо кръвно налягане, сърдечносъдово заболяване, удар и HIV.

Диабет, сърдечносъдово заболяване, високо кръвно налягане и HIV – всеки от тези фактори поотделно е по-значим фактор на риска за развиване на хронично бъбречно заболяване, отколкото хепатит С, което повишава риска с между 60% и 150%.

Сред 586 хора с откриваема РНК на хепатит С, 62% имат инфекция с генотип 1, 8,5% с генотип 2, 9% с други генотипи, а при 19% липсва резултат за генотип. Двадесет и три процента от хората с генотип 1 имат хронично бъбречно заболяване в сравнение с 12% от тези с генотип 2 и 7% от тези с други генотипи. Хората с генотип 1 са с 41% по-висок риск от хронично бъбречно заболяване, в сравнение с хората без хепатит, като също така има два пъти по-голяма вероятност да имат хронично бъбречно заболяване в сравнение с хората с други генотипи.

Изследването не установява дали рискът от бъбречно заболяване се повишава в по-късен период, но учените твърдят, че има нужда от още изследвания, за да стане ясно дали лечението, базирано на прием на sofosbuvir, има отрицателен ефект върху риска от бъбречно заболяване при хората, които са се излекували от хепатит С.

 

Източник: http://www.infohep.org/page/3550826/

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.