Проблеми със зъбите отлагат започването на лечение с интерферон на заразени с НСV пациенти

Автор: Yumiko NagaoMichio Sata
Дата: 18 август 2010
 
Разпространил: http://www.7thspace.com/
 
Малко се обсъжда управлението на оралното здраве и терапията с интерферон (IFN), въпреки че е документирано управлението на страничните ефекти от терапията за хроничен хепатит С. Това проучване установява дали проблемите със зъбите забавят започването на IFN-терапия на пациенти, заразени с вируса на хепатит С (НСV).
 
Изследователите са анализирали 570 пациенти, заразени с HCV, приети в нашата болница през периода декември 2003 до юни 2010 за лечение, състоящо се от монотерапия с пегилиран IFN (Peg-IFN) или комбинирана терапия Peg-IFN/рибавирин. Групата обхваща 274 мъже и 296 жени, като средната възраст е 57.2 години.
 
От 570 пациенти, шест не са могли да започнат терапия с Peg-IFN, въпреки че са били приети, поради проблеми със зъбите като пародонтит (periodontitis), пулпит (pupitis) и перикоронит (pericoronitis).  Шестте пациенти, чиито дентални проблеми са отложили започването на Peg-IFN, са били на възраст от 25 до 67 години, т.е. средна възраст от 47.3 +/- 15.2 години.
 
IFN-терапията е била отложена с 61.3 +/- 47.7 дни. От шестте субекта с отложена INF-терапия, само един е бил със слюнчен поток (слюноотделяне) по-нисък от нормалния.  
 
Изследователите стигат до извода, че е необходимо лечение на стоматологичните инфекции преди да може да започне терапия с IFN на HCV-инфекцията.
 
Надяваме се зъболекарите и медицинските специалисти от всички области да проведат дискусии които да доведат до по-добро сътрудничество и по-задълбоченото разбиране на значението на здравните грижи за устната кухина.  
 
Референция: Virology Journal 2010, 7:192
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C