Проучване сред мишки със затлъстяване показва, че физическите упражнения помагат за предотвратяването на рака на черния дроб

Снимка
 bonnie-kittle-mucxe_wdure-unsplash.jpg
Photo by Bonnie Kittle on Unsplash

 

Мишки, на които е заложено да развият затлъстяване и диабет тип 2, не са развили рак на черния дроб, когато имат достъп до колело за упражнения, докато повечето от тези, които не са се упражнявали, са развили злокачественото заболяване.

Мишките, участвали в експериментите на проучването, имат много прилики с хората с неалкохолна чернодробна стеатоза – една от основните предпоставки за хепатоцелуларен карцином, най-често срещаният вид рак на черния дроб, сред хората. В по-сериозната си форма, стеатозата може да прерасне в неалкохолен стеатохепатит.

„За сега не съществуват много ефективни терапии срещу рак на черния дроб, така че са необходими методи за предотвратяване на заболяването,“ казва в прес съобщение ръководителят на проучването, д-р Geoffrey C. Farrell, от Australian National University. „Някои данни от населението показват, че хората, които редовно правят физически упражнения, са с по-малка вероятност от развиване на рак на черния дроб, но проучванията по тази тема, които трябва да покажат дали това твърдение е биологично обосновано и, ако е така, проучванията, които трябва да идентифицират молекулярния механизъм, който води до този защитен ефект, са малко на брой, а резултатите от тях не са последователни.“

Според описаното в Journal of Hepatology, учените са провели експерименти като са използвани модела, при който мишките са генетично обусловени да се хранят повече. На ранен етап от живота им учените ги инжектират с ниски дози канцерогенен агент.

Авторите на проучването са предоставили на половината мишки колело за упражнения, а на другата половина не е осигурено такова колело. Мишките с колело са пробягвали до 40 км на ден.

Тази физическа активност отлага натрупването на мазнини при мишките с колело за упражнение. В първите три месеца нарастването на теглото им не е особено изразено. Но въпреки това, при проверката на шестия месец, активните мишки все пак са затлъстели. В този момент повечето от неактивните мишки са имали рак на черния дроб, докато нито една от тези, които се упражняват, не е развила това заболяване.

Увеличаването на теглото е независимо от риска за развитие на рак на черния дроб.

Учените също са разгледали пътеките за молекулно сигнализиране, които управляват развитието на рак на черния дроб, за да определят как физическата активност очевидно предотвратява заболяването. Установили са, че упражненията ефективно изключват протеин, активиран от стреса, известен като киназа JNK1. Проучили са мишки, при които този протеин липсва и са потвърдили извода си, че JNK1 има отношение към развитието на рак на черния дроб.

Изследователите също са установили, че тумор-потискащият ген р53 предотвратява растежа на променените клетки, които са на път да се превърнат в злокачествени.

„Физическите упражнения вече са доказали, че подобряват някои резултати на хората с цироза. Ако настоящото проучване на животински модел, който много наподобява на хората със стеатоза, може да бъде повторено при пациенти, има вероятност активността да отложи появата на рак на черния дроб и да смекчи сериозността му, ако не и напълно да го предотврати, като по този начин много ще подобри резултатите на пациентите,“ казва д-р Farrell. „Освен това, познаването на молекулярните пътеки, които участват в процеса, ще ни посочи начини, по които могат да бъдат използвани лекарствата или фармаконутриенти, за да впрегнат в работа мощния защитен ефект от физическите упражнения за намаляване на риска от рак на черния дроб при хора с наднормено тегло и диабет.“

 

За прес съобщението за проучването, вижте тук 

За проучването, вижте тук

Източник: https://www.hepmag.com/article/study-obese-mice-finds-exercise-helps-prevent-liver-cancer

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.