Пряко наблюдаваното лечение на хепатит С - високо ефективно при хората, употребяващи венозни наркотици

Снимка
article 5

Пряко наблюдаваното лечение на хепатит С постига много високо ниво на излекуване при хората, които си инжектират наркотици. Това докладва австрийско проучване, проведено в аптеки и проекти, които предлагат заместваща терапия за наркозависимите.

Резултатите от проучването, публикувани в сп. PLOS ONE, показват, че директно наблюдаваното лечение с фиксирани дози на ДААС глекапревир/пибрентасвир е довело до излекуването на 94% от пациентите.

Хората, които си инжектират наркотици, и които посещават извънболнични заведения за опиоидно заместваща терапия като общностна аптека, често не желаят да ходят в болнични клиники след като бъдат диагностицирани с хепатит С. Тестовете за хепатит С в аптеките, които предлагат заместваща терапия, показват, че голяма част от хората, диагностицирани с хепатит С в тези условия, вече са чували тази диагноза.

Предоставянето на лечение на хепатит С чрез общностните аптеки би дало възможност на повече хора, инжектиращи си наркотици, да се излекуват от инфекцията. Пилотно проучване в общностните аптеки в Лондон показа силно предпочитание за предоставяне на лечение на хепатит С чрез тези места.

Във Виена около 6500 души, които си инжектират наркотици, получават опиоидно заместваща терапия чрез общностна аптека или т.нар. low-treshold проекти. Приблизително един от всеки трима има хепатит С.

Изследователите във Wilheminenspital и Медицинския университет на Виена са изследвали ефективността на пряко наблюдаваното лечение и стандартното болнично лечение при 145 души, които си инжектират наркотици.

Хората, които си инжектират наркотици, са преминали оценка от специалисти по зависимостите, медицинска сестра и хепатолог, за да бъде определена вероятността те да се придържат към самоконтролирано лечение, предоставено им от болнична клиника. Тези, за които се смята, че ще имат трудности с това, биват включени към пряко наблюдавано лечение в общностна среда (74 души). Тези, за които е преценено, че ще се придържат към лечението, което се дава веднъж месечно и се приема вкъщи, са включени в болничната помощ (71 души).

Хората, включени в пряко наблюдаваното лечение, са получавали медикаментите си в аптека всеки ден от понеделник до събота заедно с опиоидната заместваща терапия, като им се дава и една доза, която да приемат сами в неделя, когато заведението е затворено.

Между двете терапевтични групи няма значителни разлики, освен във възрастта. Хората, които получават лечението си в болница, са по-възрастни (50 години в сравнение с 38 години, като разликата е статистически значима и р<0.0001). Шестдесет и два процента от участниците в проучването са мъже, почти всички (93%) нямат предишен опит с лечение и 85% имат чернодробна фиброза в ранен стадий (F0/F1/F2).

Хората от групата с пряко наблюдавано лечение са по-често безработни (86% в сравнение с 69%), по-рядко притежават собствен дом (52% в сравнение с 17%) и по-често са били в затвора (66% в сравнение с 1%).

В групата с пряко наблюдавано лечение то е било много ефективно, като 70 души от общо 74 са постигнали устойчив вирусологичен отговор (94.6%), двама пациенти не са намерени за последващо проследяване, един е починал след лечението, но преди измерването на вирусологичния отговор, а един пациент с генотип 3 не е бил повлиян от лечението.

В групата, която е лекувана в клинични условия, 69 от общо 71 души са постигнали устойчив вирусологичен отговор (97.2%), един пациент не е намерен за проследяване, а при един пациент с генотип 3 е имало повторна поява на вируса 12 седмици след завършване на лечението.

Придържането към лечението в групата с пряко наблюдение е било високо, като 70 от 74 души не са пропуснали нито една доза. От тези, които са пропуснали, 3 от 4 души са постигнали устойчив вирусологичен отговор, като общо само 32 от всички 3332 предвидени дози са били пропуснати в тази група.

В нито едната група няма наблюдавани сериозни странични ефекти.

Учените, провели изследването, казват, че пряко наблюдаваното лечение „може да представлява ключова мярка за принос към целта за елиминиране на хепатит С“ при хора, които си инжектират наркотици, и които имат достъп до опиоидни заместващи терапии. Проучването също така подчертава важността на това заместващата терапия да бъде достъпна чрез общностни аптеки, както и потенциалното значение на тези услуги като места за предоставяне на лечение на хепатит С.

 

Източник: http://www.infohep.org/page/3548707/

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация, се обърнете към оригиналния източник, или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.