Резултати от изцяло пероралната комбинация на Abbott: до 99%

Автор: Alan Franciscus, Editor-in-Chief
Дата: 01 ноември 2012
 
На 15 октомври 2012 г., Abbott обяви SVR12 резултатите от проучване фаза 2b на техните три директно действащи антивирусни (DAA, или ДДА) медикамента в комбинация с рибавирин - в тези проучвания не е използван интерферон. 
Проучване “Авиатор” (пилотно проучване)
Проучването 2b е предназначено да оцени безопасността и ефикасността на комбинация от 4 лекарства за лечение на НСV генотип 1 при терапевтично-наивни (нелекувани) пациенти и при нулеви респондери (неотговорили) на предходно лечение с пегилиран интерферон и рибавирин - неотговорилите на предходно лечение са група от хора, които е най-малко вероятно да постигнат вирусно излекуване.  
Трите DAA лекарства включват:
 • ABT-450* (100 или 200 мг един път дневно (QD))  с ниска доза ритонавир (100 мг QD) за покачване (бустиране) на лекарствените нива в кръвта на ABT-450 -  протеазни инхибитори
 • ABT-333 [400 два пъти дневно (BID)] – полимеразен инхибитор
 • ABT-267 (25 мг QD) – NS5A инхибитор
*ABT-450 е DAA медикамент на Enanta, разработван съвместно с Abbott.
Рибавиринът е дозиран според телесното тегло. Продължителността на лечението е 8 или 12 седмици.  Най-високи резултати за SVR12 са установени в групата, която е лекувана в продължение на 12 седмици (виж по-долу).
Процентите на SVR 12 варират от 98% до 100% при терапевтично-наивните пациенти и 89 до 100% при нулевите респондери. Резултатите са описани по-долу:
 • Терапевтично наивни (нелекувани):  99% (76 от 77 пациенти) - няма вирусни пробиви по време на лечение; SVR12 по подтипове – 1a (98%); 1b (100%)
 • Неотговорили на предходно лечение:  (38 от 41 пациенти) – по време на лечение има 3 вирусни пробива; SVR12 по подтипове –1a (89%); 1b (100%)
Забележка:  има 2 нелекувани и един нулев респондер, които или не са намерени, за да бъдат проследени, или пък все още не са стигнали до 12-та седмица от лечението.
Четири от 448 пациенти (1%) са  прекъснали лечението поради нежелани реакции. Най-сериозният страничен ефект, за който се смята, че е причинен от експерименталните лекарства, са болки в ставите.  По-малко сериозните странични ефекти включват умора (27-31%) и главоболие (28-29%) съответно при терапевтично-наивните и при нулевите респондери.
Abbott съобщиха също, че повече информация за това проучване, както и за други изследвания, ще бъде представена на предстоящата среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD) в Бостън, Масачузетс, от 9 до 13 ноември 2012 г. 
Abbott е получил одобрение да започне проучване фаза III на тази комбинация при пациенти с НСV генотип 1 и цироза - www.clinicaltrials.gov - идентификатор:  NCT01704755.  Очаквайте скоро повече проучвания, фаза III на тази комбинация при други популации. От Abbott смятат, че тази комбинация ще бъде одобрена от Агенцията по храни и лекарства (FDA) през 2015 г. - ако, разбира се, не възникнат междувременно неочаквани проблеми.  Възможно е, също така, Abbott да ко-формулира (комбинира) тези лекарства, което може да доведе до намаляване броя на приеманите хапчета.    
На този етап в разработването на лекарства изглежда има 3 компании, равностойни в надпреварата за одобряване на първото лекарство без интерферон за пациенти с НСV генотип 1.  Вероятно първата одобрена терапия без интерферон ще бъде  GS-7977 на Gilead в комбинация с рибавирин за HCV генотипове 2 и 3.
Независимо от това кой пръв ще получи одобрение, вече сме много по-близо до вирусно излекуване на всички, заразени с хепатит С, както и до терапия, в която не участва интерферон.
AASLD 2012 (Среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания - 2012)
В допълнение към повече информация за това проучване, ще бъдат представени още редица проучвания на DAA медикаменти, включително:
Следваща вълна на DAA за HCV плюс PEG/RBV
 • Boehringer Ingelheim:
  • Включването на NS5B полимеразен инхибитор BI 207127 към PEG/RBV за 4 седмици, последвано от PEG/RBV в продължение на 44 седмици подобрява SVR24 процентите при нелекувани пациенти с НСV генотип 1 и се понася добре
 • Tibotec:
  • Ефикасност и поносимост на TMC435 150 мг един път дневно с PEG/RBV за лечение на HCV генотип 1 инфекция с резултат F3 и F4 по Metavir (проучвания PILLAR и ASPIRE)
DAA комбинации:
 • Boehringer Ingelheim:
  • SOUND-C2:  съгласуване на SVR4, 12 и 24 при пациенти с НСV генотип 1, които получават лечение без интерферон с HCV NS3/4A протеазен инхибитор и NS5B инхибитор BI 207127
 • Bristol-Myers Squibb:
  • 94% SVR4 резултат на клинично проучване с изцяло перорални DAA, което не включва интерферон или рибавирин  
  • SVR12 резултати от проучване на даклатасвир и асунапревир с или без интерферон/рибавирин при лечение на нулеви респондери с HCV генотип 1
  • SVR12 резултати от Peg Lambda в комбинация с рибавирин и даклатасвир или асунапревир
 • Genentech/Roche:
  • SVR24 резултати от данопревир (бустер с ритонавир) плюс PEG/RBV при лечение на пациенти с HCV генотип 1 и 4
  • До 100% SVR4 с данопревир, мерицитабин и рибавирин, бустирани с ритонавир, със или без PEG при частични и нулеви респондери с HCV генотип 1:  резултати от проучването MATTERHORN.
 • Gilead:
  • Междинни резултати, които показват висока ефикасност на sofosbuvir (GS-7977) в комбинация с ниска и пълна доза рибавирин при лечение с продължителност от 24 седмици
  • Веднъж дневно sofosbuvir плюс рибавирин за лечение на генотипове 1, 2, и 3 – резултати от проучването ELECTRON.
  • Веднъж дневно sofosbuvir плюс PEG/RBV—ранните проценти на отговор се поддържат след лечение при генотипове 1, 4, и 6—проучване ATOMIC
 • Merck:
  • Безопасност и SVR на MK-5172 за 12 седмици плюс PEG/RBV в продължение на 24 седмици – терапевтично-наивни пациенти с HCV генотип 1 без цироза

 

Източник: Abbott All Oral Results: Up to 99%

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C