Рискът от смърт при пациентите с цироза е над два пъти по-голям в страните с ниски доходи

Снимка
смъртност от цироза по света
Photo by Luis Desiro on Unsplash

Основни изводи:

Процентът на пациентите с цироза в страните с ниски доходи, които умират в болница, е 22% в сравнение с 8% в страните с високи доходи.

В срок от 30 дни след изписване, смъртността е 30% и 14%, съответно.

Пациентите, хоспитализирани с цироза в страните с нисък и среден доход, са в значително по-висок риск от смърт в сравнение с пациентите в страните с високи доходи, според изследване в Lancet Gastroenterology & Hepatology.

 

„Повечето проучвания на цирозата се фокусират върху „глобалния север“ (бел. прев. „икономически развитите страни“, сред които САЩ, Европа, Източна Азия и Австралия) или конкретни региони в света и не вземат предвид различията в ресурсите на общественото здравеопазване,“ казва в университетско съобщение за пресата Jasmohan S. Bajaj, MD, професор по вътрешна медицина в Virginia Commonwealth University School of Medicine и лекар в медицински център Richmond Veterans Affairs. „Нашият труд е едно от малкото изследвания в перспектива, които анализират дисбалансите в смъртността в следствие на цироза от глобална гледна точка.“

Graphic depicting mortality rates among patients hospitalized for cirrhosis.

Графика, изобразяваща нивата на смъртност при пациенти, хоспитализирани с цироза.

Данните са извлечени от Bajaj JS, и кол. Публ. в Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023; doi:10.1016/S2468-1253(23)00098-5.

 

В кохортно наблюдателно проучване консорциумът CLEARED събира данни от 3.884 пациенти (средна възраст 55,9 години; 64,2% мъже), хоспитализирани с цироза в центрове за третична грижа в 25 страни. От тях 36,4% от пациентите са от страни с високи доходи, (СВД), 45,2% са от страни със средновисоки доходи (ССВД) и 18,4% са от страни със среднониски (ССНД) или ниски доходи (СНД).

Първичните резултати включват смърт и чернодробна трансплантация по време на хоспитализацията или до 30 дни след изписването. Учените преглеждат участващите центрове за налична и достъпна диагностика и лечение и сравняват резултатите по ниво на доходите в страната.

От първоначалната кохорта 410 пациенти са отпаднали от проследяването до 30 дни след изписване от болницата.

Според резултатите 7,8% пациентите са починали, докато са били хоспитализирани в СВД в сравнение с 10,4% в ССВД и 22,1% в СНД и ССНД. В срок от 30 дни от изписването са починали съответно 14,4%, 17,2% and 30,3% от пациентите.

В сравнение с пациентите в СВД, рискът от смърт по време на хоспитализация е по-висок в ССВД (коригирано съотношение на вероятността аOR = 2,14; 95% CI, 1,61-2,84) и СНД/ССНД (коригирано съотношение на вероятността aOR = 2,54; 95% CI, 1,82-3,54), тенденция, която се наблюдава също и в срок 30 дни след изписването (коригирано съотношение на вероятността aOR = 1,95; 95% CI, 1,44-2,65 и коригирано съотношение на вероятността aOR = 1,84; 95% CI, 1,24-2,72, съответно).

„Тези резултати са шокиращи и отрезвяващи,“ казва в съобщение за пресата Bajaj. „Не очаквахме такова голямо разминаване в смъртността от цироза, но то показва, че в глобален аспект не играем на един и същи терен, що се отнася до управлението на напредналите чернодробни заболявания.“

В допълнение изследователите съобщават, че 4,2% от пациентите в СВД са получили чернодробен трансплант по време на престоя в болница в сравнение с 1,6% в ССВД (aOR = 0,41; 95% CI, 0,24-0,69 срещу СВД) и 2% в СНД/ССНД (aOR = 0,21; 95% CI, 0,1-0,41 срещу СВД). Подобни резултати се съобщават и за периода до 30 след изписване, като 9,2% са получили чернодробен трансплант в СВД в сравнение с 4% в ССВД (aOR = 0,58; 95% CI, 0,39-0,85 срещу СВД) и 3,1% в СНД/ССНД (aOR = 0,21; 95% CI, 0,11-0,4 срещу СВД).

„Този проблем в момента изглежда много смущаващ, особено като се има предвид, че хроничните здравословни проблеми, които водят до чернодробните заболявания, като например диабет, затлъстяване и злоупотреба с алкохол нарастват в глобален мащаб,“ казва Bajaj. „Все пак съществуват стъпки, които можем да предприемем, за да променим курса и в края на краищата да спасим повече животи. Основополагащият камък за тази значима промяна е първо да засилим осъзнатостта за съществуването на тези проблеми и да превърнем превенцията на заболяванията в приоритет.“

Използван текст:

Risk of death from liver disease is twice as high in lower-income countries, new research suggests. https://news.vcu.edu/article/2023/05/risk-of-death-from-liver-disease-is-twice-as-high-in-lower-income-countries-new-research. Публикация от 23 май 2023 г. Текстът е достъпен на 1 юни 2023 г.

 

Източник: https://www.healio.com/news/gastroenterology/20230612/risk-for-death-in-patients-with-cirrhosis-more-than-twice-as-high-in-lowincome-countries

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.