Румъния с амбициозен план за елиминация на хепатит С до 2030 г.

Снимка
RoHepat1

На 24 април в Букурещ бе проведена среща на високо равнище, която имаше за цел да представи бъдещата румънска Национална стратегия за елиминиране на хепатит С, както и да покаже постигнатите до момента резултати. Румъния е държавата с най-висок процент заболеваемост от хепатит С е Европа (над 3%), като предполагаемият брой инфектирани лица е около 500 000 души. На продължилата над 5 часа дискусия присъстваха висши представители на румънските институции, както и представители от България и Унгария.

RoHepat2

 

Румъния оповести амбициозен план за елиминация, който включва общонационален скрининг, осъществяван чрез личните лекари, дори и в труднодостъпните райони на страната, като по предварителни данни чрез него ще бъдат открити над 300 000 пациенти. Чрез заем от Световната банка на стойност 20 млн. евро, ще бъдат осигурени медикаменти на здравнонеосигурените пациенти, за да се гарантира равен достъп до лечение на всеки нуждаещ се. Освен това, ще бъде осъществен скрининг и сред хората, които се намират в местата за лишаване от свобода, за които се знае че са един от основните „резервоари“ на инфекцията с хепатит С.

България бе представена от Професор Красимир Антонов, Председател на Българското дружество по гастроентерология, и Силвана Лесидренска, Председател на Сдружение ХепАктив. Те очертаха предизвикателствата у нас по отношение на елиминацията на вирусния хепатит до 2030 г., както и опорните точки на бъдещата Национална програма за превенция и контрол 2019 - 2023, която се очаква да бъде финализирана до средата на тази година. 

RoHepat3

 

Rohepat4