Само една от всеки четири страни с висок доход се движи „по график“ към елиминирането на хепатит С до 2030 г.

Снимка
 brett-zeck-eyfmggvo9pa-unsplash.jpg
Photo by Brett Zeck on Unsplash

 

Само една от всеки четири страни с висок доход се движи „по график“ към елиминирането на хепатит С до 2030 г. и почти две трети от страните няма да успеят да изпълнят целта с повече от 20 години при настоящите темпове на напредък – това се твърди в анализ на 45 страни, представен на  Digital International Liver Congress от Homie Razavi от Центъра за анализ на заболяванията.

През 2016 г. страните-членки на Световната здравна организация (СЗО) се съгласиха да насочат усилията си към това да елиминират хепатит В и С до 2030 г. Бе поставена цел да бъде намалена смъртността от хепатит В и С с 65%, да се диагностицират 90% от инфекциите и да се лекуват 80% от хората, които имат право на това, както и да се намалят новите инфекции с 90% (предходната цел в този аспект беше 80%).

Центърът за анализ на заболяванията е използвал най-новите данни за нивата на диагностика и лечение, за да направи модел на намаляването на смъртността и случаите на хепатит С за  45 страни с висок доход.

След осъвременяване на доклада, представен през 2019 г., тази година справката за напредъка показва, че единайсет страни се движат по график да постигнат елиминиране на заболяването до 2030 г., в сравнение с девет през 2019 г.

Австралия, Канада, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Испания, Швейцария, Швеция и Обединеното Кралство би трябвало да постигнат целта до 2030 г.

Канада вече е по пътя към елиминиране на заболяването до 2030 г., поради силния напредък в диагностиката и лечението в провинциите Британска Колумбия и Онтарио. Втори анализ, представен на конференцията, показа, че Британска Колумбия може да достигне до елиминиране на заболяването  през 2025 г., а Онтарио – през 2030 г., ако могат да се поддържат настоящите нива на диагностициране и лечение. Дори и малък спад в диагностиката и лечението може да забави елиминирането на болестта в Канада с няколко десетилетия, заключава анализът.

Германия се присъединява към групата на страни с висок доход, които могат да елиминират заболяването, поради подобрения в процеса на диагностика, а отмяната на рестрикциите за лечение означава, че Швеция ще успее да постигне целта на СЗО да излекува 65% от имащите право на това през тази година – постижение, което само Исландия и Испания са на път да осъществят. Напредъкът в тези две страни е толкова бърз, че те ще постигнат целите си и ще елиминират заболяванията до 2021 г.

Сред страните с висок доход, които ще успеят да елиминират заболяването до 2030 г., факторът, който води до най-голямо забавяне, е забавянето в това да се минимизират новите инфекции, което говори за необходимост да се подобри т.нар. „намаляване на вредите“ за хората, които си инжектират наркотици и да се открият и лекуват острите инфекции по-агресивно при хората, които си инжектират наркотици и мъжете, които правят секс с мъже.

Австрия, Малта, Нидерландия, Нова Зеландия и Южна Корея би следвало да елиминират заболяването до 2040 г., а Саудитска Арабия – до 2050 г.

При трийсет от 45 страни се забелязва малка или никаква промяна в очаквания период до постигане на целта, в сравнение с 2019 г. Трийсет и три страни няма да изпълнят целта за намаляване на новите инфекции, 30 няма да намалят смъртността, 25 няма да изпълнят целта за по-голям обхват на лечението, а 23 – целта за повече диагностика.

Отделен модел на напредъка към елиминиране на заболяването в Съединените щати показва, че макар че САЩ ще изпълнят целта на национално ниво през 2037 г, като 46 щата ще намалят смъртността от хепатит С с 65% до 2030 г, ако се запазят настоящите нива на диагностика и лечение, е вероятно да има големи разминавания в прогреса.

Само 16 щати е вероятно да са излекували 80% от хората с хепатит С до 2030 г, а щатите с широко разпространение на хепатит С ще трябва да поддържат високи нива на лечение на заболяването през следващото десетилетие, за да достигнат целта. Около 30 000 души с хепатит С трябва да бъдат лекувани всяка година в Калифорния, за да се изпълни целта за лечение, както и приблизително 13 000 души на година във всеки един от щатите Флорида, Охайо и Тексас. При настоящите нива на напредък, само Флорида има вероятност да постигне целта за лечението, докато в Охайо тя може да не бъде изпълнена до 2050 г.

 

Източник: https://www.worldhepatitisalliance.org/latest-news/infohep/3549028/only-one-four-high-income-countries-track-hepatitis-c-elimination-2030

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.