Сдружение ХепАктив алармира Здравната каса относно проблемни доставки на препарат

На вниманието на :

Директор РЗОК София- град

гр. София 1408  ул. “Енос” 12-14

 

                                                                         

Уважаеми г-н Петков,

В качеството си на представител на пациентско сдружение „ХепАктив’’ бих искала да Ви информирам относно множество сигнали, които получаваме в последно време от пациенти с хроничен хепатит „В”.

Те срещат сериозни проблеми с навременната доставка от страна на аптеките на препарата „Viread”, който им е предписан с протокол 1А. В много от случаите се касае за закъснение с дни, а има и единични случаи при които аптеката изобщо не може да подсигури „Viread” и отказва с аргумента, че той липсва в аптечните складове. Тези пациентски сигнали зачестяват с всеки изминал месец, поради което се обръщаме към Вас с молба за проверка по случая.

Както всички знаем, лечението на хроничен хепатит Б с „Viread” е продължително и скъпоструващо, и като такова не бива да бъде компрометирано от логистични или други външни причини. Прекъсването на лечение  поради недостиг на лекарства обезсмисля самата терапия и би нанесла вреди в дългосрочен план както на пациента, така и на Здравната каса.

Ние сме готови да окажем пълно съдействие в качеството си на пациентско сдружение, както и да предоставим допълнителна информация, която би спомогнала за по-бързото разрешеване на проблема.

 

С уважение: Силвана Лесидренска

Председател сдружение "ХепАктив"

Дата:02.06.2014 г.