Сдружение ХепАктив изпрати официално запитване към НЗОК относно критериите за лечение на хепатит С

                       

 

 На вниманието на:

 
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
 
 
 
Уважаеми д-р Комитов,
 
Обръщамe се към Вас с молба за информация относно критериите за допускане до лечение с новите безинтерферонови терапии за лечение на хепатит С, които бяха включени в Позитивен лекарствен списък в края на 2015 г.
 
 С нас всекидневно се свързват пациенти, чиято единствена възможност за лечение са именно тези терапии, с молба да им разясним реално кога влизат в сила. Наясно сме, че се изисква технологично време за написването, одобрението и финализирането на критериите от Вашите и външни експерти, но същевременно пациентите са в неведение колко време ще отнеме това. Ще Ви бъдем благодарнида ни информирате за очакваната дата, от която пациентите, неподходящи за лечение с интерферон, ще могат да започнат лечението си с Viekirax/Exviera, Sovaldi/Olysio, Harvoni. 
 
Предварително Ви благодарим за предоставената информация и оказаното съдействие!
 
 
 
  
 
С уважение: Силвана Лесидренска
Председател Сдружение „ХепАктив”
                                                                                                                           Дата:13.01.2016 г.