Спад на HBV ДНК на 24-та седмица прогнозира траен отговор на пегилирания интерферон при хроничен хепатит В

Автор: Liz Highleyman
Дата: 20 август 2010
 
РЕЗЮМЕ: Пациентите, при които има значително намаляване на ДНК на вируса на хепатит В (НВV), или т.н. вирусен товар, през първите 24 седмици от лечението с пегилиран интерферон, е по-вероятно да постигнат дълготраен отговор - според едно проучване, описано в броя от м. юли 2010 г. на Journal of Medical Virology. Ако HBV ДНК не намалее през този период най-малко 100 пъти, обаче, няма вероятност лечението да е успешно и трябва да бъде прекратено, препоръчват изследователите.
 
Целта на Bettina Hansen от Медицинския център на университета Еразмус в Ротердам и колеги е била да се разработи модел, който може по-добре да предвиди още в началото кои пациенти с хроничен хепатит В ще отговорят на пегилирания интерферон и да се създаде един ранен индикатор за това кога трябва да бъде спряно лечението.
 
Пегилираният интерферон води до вирусологичен отговор (неоткриваема HBV ДНК) и загуба на “е” антигена на хепатит В (HBeAg) само при една малка част от пациентите с HBeAg-позитивен хроничен хепатит B. Лечението е скъпо и може да предизвика тежки странични ефекти (нежелани реакции) и затова клиницистите искат да знаят кога да спрат една терапия, която е малко вероятно да има благоприятен изход.
 
Известните предиктори за отговора на пегилирания интерферон още в началото на лечението включват генотипа на НВV (В реагира по-добре от D), вирусният товар на НВV преди лечението и нивото на аланин аминотрансферазата (ALT). Учените изследвали и дали намаляването на вирусния товар още на ранен етап от лечението има също прогнозна стойност. 
 
Анализът обхваща 136 пациенти с хроничен хепатит В, лекувани с пегилиран интерферон. Отговорът е формулиран (дефиниран) като HBV ДНК < 10,000 copies/mL и загуба на HBeAg 26 седмици след завършване на лечението. Изследователите са си послужили с логистичен регресионен анализ за разработване на динамичен модел за прогнозиране, като са използвали НВV ДНК през първите 32 седмици от лечението.
 
Резултати
Изследователите установяват едно ранно клинично полезно правило за продължаване или прекратяване на лечението чрез мрежа от гранични стойности за спада на НВV ДНК по време на лечението.
Добавянето на спада на HBV ДНК на 4, 12, и 24 седмици към изходните фактори подобрява прогнозите за траен отговор.
Добавен към изходните предиктори, спадът на HBV ДНК с най-малко 2log(10), или 100 пъти, в рамките на 24 седмици от началото на терапията, е силно свързано с отговора.
Тези констатации водят авторите до извода, че "Един динамичен модел, който включва спада на НВV ДНК по време на лечението, дава по-точни предвиждания за отговора на терапията с пегилиран интерферон."
 
"Моделът подкрепя вземането на индивидуални решения за продължаване/ прекратяване на лечението на пациенти с HBeAg-позитивен хроничен хепатит," продължават те. "Препоръчително е лечението с пегилиран интерферон да се прекрати до 24-та седмица, ако спадът на HBV ДНК е < 2log(10)."
 
Изследователите са от: Departments of Gastroenterology & Hepatology, Biostatistics, and Public Health, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, Netherlands; Department of L-Biostat, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium.
 
Справка
BE Hansen, EHCJ Buster, EW Steyerberg, and others. Prediction of the response to peg-interferon-alfa in patients with HBeAg positive chronic hepatitis B using decline of HBV DNA during treatment. Journal of Medical Virology 82(7): 1135-1142 (Abstract). July 2010.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C