СЗО алармира: инфекциите с вирусен хепатит отнемат 3500 живота всеки ден

Снимка
WORLD HEPATITIS REPORT

 

Според доклада на Световната здравна организация за 2024 г. броят на загубените животи поради вирусен хепатит нараства. Заболяването е втората водеща инфекциозна причина за смърт в световен мащаб - с 1,3 милиона смъртни случая годишно, същото като туберкулозата, водещ инфекциозен убиец. Докладът, публикуван по време на World Hepatitis Summit, състоял се между 9 и 11 април в Лисабон, подчертава, че въпреки по-добрите инструменти за диагностика и лечение и намаляващите цени на продуктите, нивата на тестване и лечение са в застой. Но постигането на целта на СЗО за елиминиране до 2030 г. все още трябва да бъде постижимо, ако се предприемат бързи действия сега. Нови данни от 187 държави показват, че приблизителният брой смъртни случаи от вирусен хепатит се е увеличил от 1,1 милиона през 2019 г. на 1,3 милиона през 2022 г. От тях 83% са причинени от хепатит B, а 17% от хепатит C. Всеки ден 3500 души умират в световен мащаб поради инфекции с хепатит B и C.

„Този доклад рисува тревожна картина: въпреки напредъка в световен мащаб в предотвратяването на хепатитни инфекции, смъртните случаи нарастват, защото твърде малко хора с хепатит се диагностицират и лекуват“, каза генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус. „СЗО се ангажира да подкрепя страните да използват всички инструменти, с които разполагат – на цени за достъп – за спасяване на животи и обръщане на тази тенденция.“

Актуализираните оценки на СЗО показват, че 254 милиона души живеят с хепатит B и 50 милиона с хепатит C през 2022 г. Половината от тежестта на хроничните инфекции с хепатит B и C е сред хората на възраст 30–54 години, а 12% сред децата под 18 години . Мъжете представляват 58% от всички случаи. Новите оценки на заболеваемостта показват лек спад спрямо 2019 г., но общата заболеваемост от вирусен хепатит остава висока. През 2022 г. има 2,2 милиона нови инфекции, което е спад от 2,5 милиона през 2019 г. Те включват 1,2 милиона нови инфекции с хепатит B и близо 1 милион нови инфекции с хепатит C. Повече от 6000 души се инфектират с вирусен хепатит всеки ден. Ревизираните оценки са получени от подобрени данни от национални проучвания за разпространението. Те също така показват, че мерките за превенция като имунизация и осигуряване на безопасни инжекции, заедно с разширяването на лечението на хепатит С, са допринесли за намаляване на заболеваемостта.

Глобален напредък и пропуски в диагностиката и лечението

Във всички региони само 13% от хората, живеещи с хронична инфекция с хепатит В, са били диагностицирани и приблизително 3% (7 милиона) са получили антивирусна терапия в края на 2022 г. По отношение на хепатит С, 36% са били диагностицирани и 20% (12,5 милиона) са получили лечебно лечение. Тези резултати са доста под глобалните цели за лечение на 80% от хората, живеещи с хроничен хепатит B и хепатит C до 2030 г. Въпреки това, те показват леко, но постоянно подобрение в диагностиката и покритието на лечението след последните докладвани оценки през 2019 г. По-конкретно, диагностицирането при хепатит В се е увеличило от 10% на 13% и лечението от 2% на 3%, а при хепатит С от 21% на 36% и лечението от 13% на 20%. Тежестта на вирусния хепатит варира в зависимост от региона. Африканският регион на СЗО носи 63% от новите инфекции с хепатит B, но въпреки това бреме само 18% от новородените в региона получават ваксинация срещу хепатит B при раждане. В региона на Западния Тихи океан, който представлява 47% от смъртните случаи от хепатит B, покритието на лечението е 23% сред диагностицираните хора, което е твърде ниско, за да се намали смъртността. Бангладеш, Китай, Етиопия, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан, Филипините, Руската федерация и Виетнам, заедно поемат почти две трети от глобалното бреме на хепатит B и C. Постигане на универсален достъп до профилактика, диагностика и лечение в тези десет държави до 2025 г., наред със засилените усилия в Африканския регион, е от съществено значение за връщането на глобалния отговор в правилния път за постигане на целите за устойчиво развитие.

Разлики в ценообразуването и предоставянето на услуги

Въпреки наличието на достъпни генерични лекарства за вирусен хепатит, много страни не успяват да ги набавят на тези по-ниски цени. Различията в цените продължават да съществуват както в регионите на СЗО, така и в рамките на тях, като много държави плащат над глобалните референтни стойности, дори за лекарства без патент или когато са включени в споразумения за доброволно лицензиране. Например, въпреки че тенофовир за лечение на хепатит В не е патентован и се предлага на глобална референтна цена от 2,4 щатски долара на месец, само 7 от 26-те докладващи държави плащат цени на или под референтната стойност. По същия начин, 12-седмичен курс на пангенотипен софосбувир/даклатасвир за лечение на хепатит С е наличен на глобална референтна цена от 60 щатски долара, но само 4 от 24 докладващи страни са платили цени на или под референтната цена. Предоставянето на услуги остава централизирано и вертикално и много засегнати групи от населението все още са изправени пред разходи от джоба си за лечение на вирусен хепатит. Само 60% от докладващите държави предлагат безплатно изследване и лечение на вирусен хепатит, изцяло или частично, в публичния сектор. Финансовата защита е по-ниска в Африканския регион, където само около една трета от докладващите страни предоставят тези услуги безплатно.

Препоръки за ускоряване на елиминирането на хепатита

Докладът очертава поредица от действия, предназначени да ускорят елиминацията до 2030 г. Те включват:

  • разширяване на достъпа до тестване и диагностика
  • осигуряване на достъпно лечение
  • укрепване на усилията за превенция на първичната медицинска помощ
  • опростяване на предоставянето на услуги
  • оптимизиране и регулиране на достъпа до лекарства
  • мобилизиране на иновативно финансиране
  • ангажиране на засегнатите общности и гражданско общество и напредък в изследванията за подобрена диагностика и потенциални лечения за хепатит B

Финансирането остава предизвикателство

Финансирането за вирусен хепатит както на глобално ниво, така и в рамките на специалните здравни бюджети на държавите не е достатъчно, за да отговори на нуждите. Това произтича от комбинация от фактори, включително ограничена осведоменост за спестяващи разходи интервенции и инструменти, както и конкуриращи се приоритети в глобалните здравни програми. Този доклад се стреми да хвърли светлина върху стратегиите за държавите за справяне с тези неравенства и достъп до инструментите на най-достъпните налични цени.

Може да се запознаете с пълния текст на доклада тук (на английски език): Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries

 

Източник на обзора: https://www.who.int/news/item/09-04-2024-who-sounds-alarm-on-viral-hepatitis-infections-claiming-3500-lives-each-day

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.