Терапия с аспирин намалява риска от хепатоцелуларен карцином, свързан с хепатит С

Снимка
 neven-krcmarek-hwbxslvmsww-unsplash.jpg
Photo by Neven Krcmarek on Unsplash

 

Терапията с аспирин е значимо свързана с намален риск от развиване на хепатоцелуларен карцином (ХЦК) вследствие на хепатит С. Това е установено в мащабно дългосрочно кохортно проучване, публикувано в Clinical Gastroenterology and Hepatology.

В периода между 2006 г и 2016 г. ракът на черния дроб е посочен като второто по значимост раково заболяване, което скъсява продължителността на живота. Затова откриването на ефективен начин да бъде предотвратен ХЦК е критичен проблем в общественото здравеопазване. Терапията с аспирин вече беше свързана с намален риск от рак на дебелото черво в резултат на противовъзпалителните му свойства. ХКЦ, свързан с хепатит С, се е доказал като последица на хронично възпаление, а това създава потенциално ново химиопревантивно приложение на терапията с аспирин.

В съответствие с това, учените разгледаха връзката между ежедневната терапия с аспирин и рискът от ХЦК, свързан с хепатит С, като са използвали информация от изследователската база данни на Националната здравна каса на Тайван. Определили са 2478 пациенти, които са получавали ежедневна терапия с аспирин в продължение на повече от 90 дни (лекувана група) и са ги свързали с произволни 4956 пациенти в съотношение 1:2, които не са получавали терапия с антиагреганти (нелекувана група).

Средната продължителност на терапията с аспирин е 4 години. По отношение на дневната доза, 2461 (99,3%) пациенти са приемали под 100 мг дневно. Резултатите сочат, че кумулативните случаи на ХЦК сред лекуваната група са значително по-ниски, отколкото сред нелекуваната група в период от 5 години (4,67% срещу 7,32%, съответно; Р<0,001), както и в период от 10 години (11,23% срещу 14,89%, съответно; Р<0,001). Установена е независима връзка между терапията с аспирин и намаления риск от ХЦК след направени корекции за възраст на година, мъжки пол, цироза, чернодробна декомпенсация, хиперлипидемия, употреба на статин и интерферонова терапия. Резултатите също така показват, че факторите по-напреднала възраст, мъжки пол и цироза са независимо свързани с повишен риск от ХЦК.

„Накратко, резултатите от това мащабно и дългосрочно кохортно проучване показват, че ежедневна терапия с ниски дози аспирин има статистически значима връзка с намален риск от развитие на ХЦК при пациенти с хронична инфекция с хепатит С,“ казват авторите на проучването.

 

Източник: https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/advisor-channels/hepatitis-advisor/aspirin-treatment-for-patients-with-hcv-may-reduce-risk-for-hcc/

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.