Украйна: услуги за вирусен хепатит и намаляване на вредите за бежанци

Снимка
хепатит бежанци украйна
Photo by Tina Hartung on Unsplash

Европейската асоциация за изследване на чернодробните заболявания (EASL), Световната здравна организация и Европейският център за контрол на заболяванията издадоха съвместно изявление относно грижите за вирусен хепатит за бежанци от Украйна.

На бежанците от Украйна е предоставена временна закрила, включително достъп до здравни грижи в страните от Европейския съюз и други страни от европейския регион на СЗО.

Изявлението подчертава необходимостта от грижи за вирусен хепатит сред бежанското население.

Процентът на ваксинация срещу хепатит B при раждане е по-нисък в Украйна от повечето страни от Европейския съюз – само 80% от бебетата са получили третата си доза през 2020 г. Разпространението на хепатит B при възрастни е около 1%, а разпространението на хепатит C при възрастни е 3%. Разпространението на двата вируса е по-високо при мъжете и по-възрастните групи. Разпространението при хора, които инжектират наркотици, е особено високо (HBsAg 8%, хепатит С 56% през 2020 г.).

Изявлението препоръчва:

  • Когато се установят в приемащата страна, изследването за HBV и HCV трябва да бъде доброволно и да се предлага на всички възрастни бежанци по недискриминационен начин.
  • Ваксинация срещу хепатит В трябва да се предлага на деца и юноши с неизвестен статус на ваксинация или известни забавени или липсващи ваксини, както и на други с рискови фактори, които нямат официални документи или доказателства за имунитет.
  • Правителствата трябва да предоставят безплатни и достъпни грижи за хепатит B и хепатит C, включително диагностика и антивирусна терапия, както и услуги за намаляване на вредите, където е необходимо. Тези услуги могат да се предоставят от мрежа от определени здравни заведения, които отчитат езика, културата и нуждите на психичното здраве на бежанците, когато се установят в приемащата страна.
  • Трябва да се осигури връзка с грижите с местните служби за по-нататъшна клинична оценка и оценка за лечение за всички HBsAg-позитивни и/или HCV РНК-позитивни лица.
  • От съществено значение е пациентите, които вече са на лечение за хепатит B и/или хепатит C, да продължат лечението. Терапията за хепатит B и хепатит C трябва да се започне наново за всички лица, които отговарят на критериите за терапия, в съответствие с насоките за клинична практика на EASL или местните клинични указания.

Услуги за намаляване на вредите за бежанци

Изявлението не дава препоръки относно достъпа до услуги за намаляване на вредите, включително опиоидно заместващо лечение (OST). Обхватът на OST в Украйна е много нисък – само 5% от хората, които инжектират наркотици, са получавали OST през 2021 г. Евразийската асоциация за намаляване на вредите публикува информация за услугите, достъпни за бежанците – включително намаляване на вредите и OST – в балтийските държави, Чехия, Словакия, Полша, Молдова, Румъния, Унгария, Турция и Италия.

За тези, разселени в Украйна, които се нуждаят от АРТ или опиоидна заместваща терапия, украинското министерство на здравеопазването работи с местни клиники и неправителствени организации като Алианса за обществено здраве и 100% живот, за да подпомогне достъпа до лечение. Това включва тези, които са загубили документите си и/или които преди са се лекували чрез частни здравни грижи. Създадени са горещи линии за предоставяне на съвети на хора с ХИВ и туберкулоза, наркозависимост и опиоидна заместителна терапия и вирусен хепатит на украински език. Има и много информация във фейсбук страницата 100% Life, на украински.

Намиране на услуги: ресурси за бежанци

Неправителствени украински, регионални и международни организации в сътрудничество с правителствени агенции в Украйна организираха външна услуга, за да помогнат на украинците да получат достъп до лечение за ХИВ, туберкулоза и хепатит по целия свят. Информация за HELPnow е достъпна тук (на украински). Заявките могат да се правят чрез Telegram, имейл, Instagram или Facebook.

В отговор на кризата European Test Finder – уебсайт, изброяващ услугите за тестване за ХИВ, вирусен хепатит и полово предавани инфекции в цяла Европа – се разширява, за да предостави подробности за заведенията, предлагащи лечение на ХИВ, опиоидна заместителна терапия, тестване за туберкулоза и лечение на туберкулоза. За момента покритието варира в различните страни. Test Finder е наличен на английски, украински, руски, унгарски, полски, румънски и словашки език.

Подробна информация за услугите, предлагани за бежанци от Украйна, живеещи с ХИВ в европейски страни, можете да намерите на aidsmap.com на английски, руски или украински език. Това включва информация за достъп до услуги за намаляване на вредите и обща подкрепа за бежанците.

 

Източник: http://infohep.org/Ukraine-viral-hepatitis-and-harm-reduction-services-for-refugees/page/3550738/?utm_source=infohep-english&utm_medium=email&utm_campaign=2022-05-26

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.