ВАС обяви оспорваните от нас Изисквания за лечение на хепатит С за нищожни

 

С решение от 20 април 2021 г. Върховният административен съд обяви Изискванията на НЗОК за лечение на хроничен хепатит С над 18 г. възраст от 15 август 2020 г. за нищожни.

Припомняме, че съгласно тях:

  • чернодробната биопсия се налага като единствен възможен метод за оценка на чернодробната фиброза за редица болници;
  • се допускат само определени еластографски апарати, като такова ограничение не съществува в други държави;
  • не се допуска възможността за назначаване и провеждане на  лечение без задължителна хоспитализация.

Делото бе заведено по подадена жалба от Сдружение ХепАктив с оглед на това, че не се спазват световните добри практики и актуалните ръководства за лечение на хепатит С и се създават непреодолими затруднения, които реално спират достъпа на пациентите до лечение.


Решението може да бъде обжалвано от НЗОК пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Сдружение ХепАктив ще ви информира своевременно за развитие по делото.