Възможно е временно доплащане при получаването на Тенофовир Майлан/Зентива/Полфарма

Снимка
i
Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

 

Поради включването на нов генеричен тенофовир (Tenofovir disoproxil Accordpharma) в Позитивния списък на НЗОК, цената, на която се реимбурсират всички видове тенофовир спада до 122.04 лв.

При Tenofovir disoproxil Mylan, Tenofovir Polpharma и Tenofovir disoproxil Zentiva може да се яви временно доплащане от 36 лв, докато техните цени бъдат регулирани до максимално разрешеното ниво от 122.04 лв.

Ако сте пациент на тенофовир и ви бъде изискано доплащане от страна на аптеката, ви съветваме да не го правите, а да се обърнете към нас за съдействие.

Телефон 0988 722 988 (понеделник - петък от 10 до 17 часа)

За справка: https://services.nhif.bg/references/lists/medicine.xhtml