Жалба по повод статия във в. "Монитор" от 7 октомври 2013 г.

Пациентско сдружение Хепактив подаде жалба към Комисията за етика в печатните издания по повод публикуван материал във вестник "Монитор" от 07.10.2013г - "Родилки със СПИН и сифилис сеят зарази", с автор Силвия Николова.

Жалбата е заведена под номер 8 в Комисията с дата 15.10.2013г. и засяга дисриминационните и стигматизиращи твърдения в текста, както и посочването на неточна и подвеждаща информация относно хроничните хепатити.

Ангажираме се да публикуваме тук и становището на Комисията за етика в печатните издания, както и евентуален отговор от редакцията на вестник "Монитор".

Ето и пълният текст на жалбата:

Жалба

По повод статия във вестник „Монитор” от понеделник, 7 октомври, 2013 година: „Родилки със СПИН и сифилис сеят зарази”
 
Публикуваният от Силвия Николова материал във вестник „Монитор” съдържа силно дискриминационни и стигматизиращи твърдения по отношение на хората, живеещи със сериозни заболявания като СПИН и хепатит С. Материалът съдържа и неточна и подвеждаща информация, която е в ущърб както на болните, така и на обществото като цяло.
 
Още в заглавието на статията се търси сензация и се внушава умисъл и злонамереност у хората, болни от СПИН и сифилис – те „сеят зарази”, сякаш единствената цел на съществуването им е да разпространят вируса сред възможно най-много хора. Вирусите на СПИН и сифилис са познати отдавна на медицината и при спазване на елементарни превантивни мерки разпространението им може да бъде ограничавано, особено в медицински условия, където се предполага, че хигиената и стерилността са на изключително високо ниво. По-нататък материалът продължава с дискриминационните твърдения, в които вече са включени и болните от хепатит С: „Майки с вируса на СПИН, хепатит С и сифилис разнасят зарази из родилните отделения у нас.”. Подобни твърдения и използваният език са в грубо нарушение на Етичния кодекс на българските медии, дискриминиращи на база здравословен статус:
 
2.5.1. Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.
 
Статията съдържа и неточна и подвеждаща информация по отношение на вирусните хепатити: „Преди приемането, когато бременна е следена от акушер-гинеколог, задължително й се прави Васерман за сифилис и изследване за австралийски антиген, по който се познава дали тя не е инфектирана с хепатит А - болестта на мръсните ръце”. Изследването за австралийски антиген се прави за установяване наличието на вируса на хепатит В, а не хепатит А, които се различават значително по начини на предаване и рискове за здравето.
 
Според материала Хепатит С, което е кръвно предавано заболяване, е посочено като полово предавана болест: „Изследванията за СПИН, хепатит С и всички полово предавани болести да станат абсолютно задължителни преди постъпването в болница за раждане или за планова операция.” Подобни твърдения са подвеждащи и допринасят едиствено за появата на слухове и митове за хроничните хепатити, а не за повишаване на информираността на обществото. Един от принципите на професионалната журналистика е позоваването на точна и вярна информация:
 
1.1.1.      Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.
 
В заключение, материалът във вестник „Монитор” е стигматизиращ, дискриминиращ, съдържащ невярна и подвеждаща информация, и допринася единствено за дезинформация и социална изолация на хората, живеещи с тежки заболявания.
 
Силвана Лесидренска, председател
Тошка Иванова, член на управителния съвет
Радослав Русинов, член на управителния съвет
Пациентско сдружение
за борба с хепатита ХЕПАКТИВ
hepactive@hepactive.org
София, 15. 10. 2013 г.