Запознахме и Омбудсмана на РБългария с настоящите изисквания за лечение на хепатит С

Във връзка с настоящите изисквания за лечение на хепатит С, които според нас са приети неправомерно и поискахме тяхната отмяна от ВАС, входирахме жалба (No:504/19.01.17) и пред Омбудсмана на РБългария, г-жа Мая Манолова.