Диагностика на хепатит А и хепатит Е

Снимка
 national-cancer-institute-9k4fglw6efq-unsplash.jpg

Диагностика на Хепатит A вирусна инфекция

Снимка
Диагностика на Хепатит A вирусна инфекция
Хепатитният A virus (HAV), може да причини остър, но не и хроничен хепатит. В клиничната практика диагностиката на хепатит А се извършва с откриване на специфичните антитела на вируса.
 
Антителата на HAV от клас IgM (IgM anti-HAV) са обикновено откриваеми в серума в началото на симптомите и те са надежден маркер за остра HAV инфекция.
 
IgM anti-HAV присъства от 3 до 6 месеца след острото заболяване и много рядко до 18 месеца. Фалшив отрицателен IgM anti-HAV резултат може рядко да се получи.
 
В много малко от случаите може да се получи релапс на хепатит А от няколко седмици до няколко месеца след привидното оздравяване. При пациентите, получили релапс на хепатит А - IgM anti-HAV отново се появява в серума след първоначалното изчистване.
 
Появяването на IgG anti-HAV е сигнал за близка или далечна отминала инфекция с хепатит А.
 
Диагностиката на хепатит А не е особено трудна. Хората, които имат направена пасивна имунизация с имуноглобулин могат да покажат ниски нива на IgG anti-HAV в серума няколко седмици до няколко месеца след имунизацията.
 
Активната имунизация с HAV ваксина предизвиква появата на антитела само на структурните протеини (първоначално IgM anti-HAV и после IgG anti-HAV) За сравнение – по време на естествената инфекция антителата се появяват и в двата вида протеини (структурни и не структурни).

Диагностика на Хепатит E вирусна инфекция

Снимка
Диагностика на Хепатит E вирусна инфекция
Хепатит Е вируса е RNA вирус, класифициран като calicivirus. Той предизвиква остра но не и хронична инфекция. Предава се по фекално-орален механизъм. Рутинните серологични тестове за HEV не се правят. В научните лаборатории се правят тестове за откриване на HEV антигени в черния дроби чрез чувснвителни измервания (RT-PCR). В изследователските лаборатории се разработват методи за измерване на HEV RNA. HEV антигени са открити в изпражненията, в жлъчката и черния дроб по време на инкубационния и симптоматичния период на острата инфекция. Антитела на HEV (anti-HEV) са открити в серума по време на острия хепатит Е.
 
На практика диагностиката на острия хепатит Е се прави на база на това, дали пациента е пътувал наскоро в епидемичните региони (основно Индия, югоизточна и централна Азия) и чрез изключване на останалите възможни вирусни хепатити – А, В и С.