Генът, който прогнозира

Автор: Alan Franciscus
Дата: 01 август 2010
 
В броят на бюлетина HCV Advocate от миналия месец написах уводна статия за това дали е опасно да се изчакват новите НСV терапии. Решението да се лекуваме или да не се лекуваме, е много трудно, но вероятно твърде скоро ще бъде достъпен един нов тест, който ще помогне на хората при взимането на това решение - поне на хората с НСV генотип 1. Новият тест открива отклонение (вариация) в един от гените ни, която прогнозира реакцията (отговора) на НСV лечението, и то с висока степен на точност. В най-добрият случай той ще бъде на пазара от август 2010 г.       
 
Генът е вариация на IL28B (интерлевкин 28B), който кара организма ни да произвежда в по-голямо количество един вид естествен интерферон, наречен ламбда интерферон. Установено е, че този естествен интерферон помага за естествено потискане на вируса на хепатит С. При хората, приемащи терапия от интерферон плюс рибавирин, наличието на определена вариация на IL28B увеличава двойно шансовете им за постигане на траен вирусологичен отговор (отрицателна HCV РНК 24-седмици след лечението) в сравнение с тези, които нямат тази генна вариация.   
 
Генната вариация в IL28B ще бъде добавена към списъка с пред-терапевтични предиктори на отговора на лечение, който включва НСV генотип, НСV РНК или вирусен товар, възраст под 40 години, инсулинова резистентност и раса.
 
Забележка: терминът CCгенотип, който се използва за да се опише вариацията на  IL28B не е същият като термина, използван за различните щамове на HCV (наречени генотипи) – номерирани от 1 до 6.  
 
Откритието
 
Откриването на вариацията на гена IL28B е резултат от геномно проучване на над 1600 терапевтично-наивни пациенти с НСV генотип 1, включени в проучването IDEAL – едно проучване, което сравнява одобрените от FDA пегилирани интерферони в комбинация с рибавирин при лицата с НСV генотип 1.       
  
След анализ на IL28B гените на участниците в проучването беше установено, че шансът за постигане на SVR е двоен, когато е наличен определен вид ген – CC генотип.  Освен това, когато прегледали процента на SVR сред групите от различни раси установили, че съществува определена корелация между честотата на СС генотипа  и по-високия процент на SVR. Този резултат обяснява отчасти добре известното различие в процентите на отговорите на лечението, което съществува между азиатци, лица от бялата раса, испано-американци и афро-американци, като най-добре отговарят (реагират) на сегашните НСV лекарства азиатците, следвани от бялата раса, а испано-американците са с най-нисък процент на отговор сред тъмнокожите американците.
 
Някои изследвания са разгледали също наличието на IL28B CC генотип при хора, лекувани за НСV, и ко-инфектирани с ХИВ и HCV. Въпреки че изследванията са обхващали по-малка популация пациенти, те потвърждават, че наличието на СС генотип също е индикация за по-висок процент на SVR.  Но възможността за реагиране на пегилиран интерферон плюс рибавирин не е така висока като тази, наблюдавана при лицата инфектирани само с хепатит С.  Това показва, че има и друг фактор в действие, който намалява процента на SVR при лечението на НСV при лицата, ко-инфектирани с ХИВ и вируса на хепатит С.
 
Какво да кажем за спонтанното изчистване?
 
Тъй като организмът ни произвежда естествено интерферон, следващата логична стъпка бе да се разбере дали СС генотипът е намерен при хора, които спонтанно (по естествен начин) са изчистили вируса. В едно проучване, проведено в Испания от MA Mones-Cano и колеги, от 283 пациенти с HCV (с генотип 1 - 210 пациенти; с друг генотип, различен от генотип 1 - 66 пациенти) е установено, че 73% от лицата, които са имали CC генотип, са успели да изчистят вируса по естествен път, в сравнение с 46% от тези, които не са имали CC генотип.  Друга част от същото проучване включва хора, лекувани с лекарства за НСV и тествани от авторите, за да се установи дали наличието на СС генотип е по-високо при отговорилите на лечението в сравнение с тези, които не са имали СС генотип. Било е установено, че 60% от хората с НСV генотип 1 са постигнали SVR сравнено с 32% в групата без СС генотип.  
 
След това авторите обръщат вниманието си към лицата, притежаващи генотип, различен от генотип 1. В това отношение разликата в групите е малка. Едно неотдавнашно малко изследване потвърждава тези резултати, като установява прогнозна стойност само при хората, които не са постигнали бърз вирусологичен отговор (неоткриваема HCV РНК на 4 седмица). Това може да означава, че тази генна вариация е специфична за генотипа на НСV; но за потвърждаването на тези резултати са нужни още изследвания.
 
От тези проучвания е видно, че СС генотипът сега е най-важният предиктор на отговора на НСV терапията при хората с НСV генотип 1 - поне според досегашните изследвания. Тази информация ще има важно значение в процеса на взимане на решение за лечение със съществуваща терапия, а евентуално и за бъдещи терапии, които включват пегилиран интерферон и рибавирин. Остава да се види дали този ефект ще се пренесе върху комбинацията от новите антивирусни средства за НСV с директно действие  (DAA), които не включват интерферон и рибавирин. Вероятно най-големият въпрос пред използването на комбинация от пряко действащи антивирусни (без пегилиран интерферон и рибавирин), е да се установи дали само DAA ще са достатъчни за пълна супресия на вируса на хепатит С, поне докато естествения интерферон в организма може да извърши и да задържи постоянната супресия на НСV. В това отношение тестът за генотип СС може да изиграе важна роля при хората, които могат да приемат само директни антивирусни средства или тези, които ще се нуждаят от включване на някой интерферон/рибавирин в терапевтичния им режим.    
 
Изследването IDEAL сравнява процентите на SVR между различните генни вариации на IL28В
 
IDEAL_Study
 
За справка: Genetic variation of IL28B predicts hepatitis C treatment viral clearance  Dongliang Ge and colleagues,  Vol 461/17 September 2009 loi:10.1038/nature08309
 
Източник: The Gene that Predicts
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

 

 

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C