Стресът и черния дроб

Автор: Alan Franciscus
Дата: януари 2009г.
 
 
Установено е, че стресът може да има отрицателно въздействие върху ума и тялото. Голямото количество негативен стрес може да доведе до умствено, емоционално и физическо изтощение. Хората с хепатит С често споделят, че периодът на стрес обикновено води до "внезапно избухване" на симптомите, особено умората. Изненадващо, има голямо количество информация за това как стресът може да повлияе на чернодробното заболяване. Този лист факт ще покрие някои от данните от обзорната статия, озаглавена "Дали стресът обостря чернодробната болест?" от Y. Chida и колеги, и ще хвърли малко повече светлина по отношение на ефектите от стреса върху чернодробното заболяване, както и ще повдигне някои интересни въпроси.
 
В тази обзорна статия се обсъждат някои от вече известните или хипотетични причини за ефекта на стреса върху чернодробното заболяване, включително:  
 • "Страх" и "тревога", нарочно предизвикани под въздействието на хипноза, значително намаляват притока на кръв към черния дроб (източник: Hirose и др.)
 • При хората с хроничен хепатит B се забелязва значителна положителна взаимовръзка между степента на депресия и аланин аминотрансферазата или нивата на АЛАТ (Fukudo и др.)
 • Установена е връзка между хората с хроничен хепатит С, определени като тип 1 по личностните скали (Grossarth-Maticek), с тежестта на чернодробното заболяване, дори и след корекция за възраст, пол, степен на образование, пушене, пиене, и продължителност на заболяването (източник: Nagano и др.)
 • Пациенти, които имат личностни черти на "покорни," "относително контролируеми", и "безразлични ", преди трансплантация на черен дроб е по-вероятно да имат остра реакция на отхвърляне на трансплантирания орган (източник: Hildebrandt и др.)
 • Изследване върху здрави животни (гризачи) е установило, че лишаването от свобода и стресът, вследствие на електрически шок предизвикват повишени нива на АЛАТ (източници: Fernadez и др, Chida и др.) 
Авторите са се опитали да опишат възможните връзки между стреса и чернодробното заболяване, които могат да окажат влияние върху увреждането: 
 • Освобождаването на глюкокортикоиди (кортизол - при хората, кортикостерон при гризачите) контролира хомеостазата (стационарното или здравословното състояние) на всеки орган. При мишки, третирани преди това с кортикостерон, е установено, че "е налице едно силно забележимо обостряне на увреждането на черния дроб ".
 • По време на стрес, NKT-клетките (natural killer T cells - NKT) се увеличават в черния дроб, а в някои случаи те допринасят за смъртта на чернодробни клетки и влошаване на чернодробното заболяване.
 • Установено е, че в частта от мозъка, която контролира черния дроб, стресът нарушава притока на кръв и може да доведе, или да предизвика увреждане на черния дроб.
 • Стресът може да има двойствен ефект (повишаване или намаляване) на възпалителния процес, който протича в черния дроб.
 • Определени нерви (vagus) от мозъка към черния дроб, когато са стимулирани с анти-стрес терапия (хипноза, медитация, акупунктура), могат да подобрят или намалят отрицателния ефект на стреса върху черния дроб.
Авторите заключават, че въпреки че всички взаимодействия между стреса и черния дроб да не са напълно изяснени, изглежда, че има отрицателна връзка между стреса и прогресията на чернодробното заболяване. Авторите отбелязват, че връзките между заболяването на черния дроб и стреса, е необходимо да бъдат идентифицирани, така че "лекари и други професионалисти в здравеопазването да могат да подобрят начините за лечение на заболяването на черния дроб, като помагат на своите пациенти да научат техники за справяне със стреса и да подобрят начина, по който релаксират."
 
Това е друга важна информация за хората, живеещи с хепатит С, за да знаят как да съхранят здрав своя ум, тяло и черен дроб. Интересното е, че в традиционната Китайска медицина, емоцията която се свързва с черния дроб, е гнева. Стресът, депресията, и гнева могат да вървят ръка за ръка. Има много стратегии, които да помогнат за справяне със стреса, като медитация, йога, молитва, и акупунктура. Групите за Хепатит С подкрепа могат да помогнат чрез предоставяне на място, където може да се говори за сложните въпроси, свързани с хроничните заболявания като хепатит С. В крайна сметка е ясно, че обучението за контрол на стреса трябва да бъде основен приоритет за всеки човек, живеещ с хепатит С.
 
 
Референции:
 1. “Does Stress Exacerbate Liver Disease?,” Yoichi Chida, Nobuyuki Sudo and Chiharu Kubo. Journal of Gastroenterology and Hepatology 20 (2006) 202-208 
 1. The American Institute of Stress www.stress.org 
 1. HCSP Factsheet HCV Wellness: Meditation www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/Meditation.pdf 
 1. HCSP Factsheet: HCV Wellness: Stress Reduction www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/Stress_Reduction.pdf 
 1. Medline - www.nlm.nih.gov/medlineplus/stress.html - Self-Care for Hepatitis C: Applied Meditation for a Healthy Liver CD by Margo Adair and Robin Roth www.hepCmeditations.org 
 1. Stressbusting – www.stressbusting.co.uk 
 1. World Wide Online Meditation Center - www.meditationcenter.com