Хепатит В и HCV коинфекция

Версия 1.2 • Март 2010
Alan Franciscus

Коинфекция означава, че човек има две или повече болести по едно и също време. Тъй като Вие можете да се заразите с хепатит В (съкратено HBV) понякога по един и същи начин, по който може да се заразите и с хепатит С (HCV), то може да има от 10 до 15% (което е 10 до 15 души на всеки 100 души) с HCV, които също са заразени и с хепатит Б.

Както можете да си представте - и двете заболявания са по-трудни за управление, отколкото ако бихте имали само едно заболяване. За пример, когато са налице и двете болести има по-голяма вероятност те да причинят повече вреди на черния дроб, отколкото само HCV, или само хепатит Б. Добрата новина е, че и двата хепатитни вируса може да бъдат лекувани успешно с лекарства. Поради тези причини, е важно да се работи в тясно сътрудничество с медицинско лице, за да откриете как да се грижите за Вашето здраве и да говорите за възможностите за лечение.
 
Запомнете:
  • Уверете се, че сте се ваксинирали срещу хепатит А
  • Посещавайте Вашия лекар редовно, така че да можете да бъдете проследявани внимателно. 
  • Проверявайте редовно нивата на AFP - това са химични вещества, които може да (или може да не) са високи, поради наличие на чернодробен рак. 
  • Направете си ултразвукова (снимка на черния дроб), за да проверите за чернодробни тумори.  
  • Опитайте се да не се тревожите твърде много, тъй като и двете инфекции - хепатит В и хепатит С може да се управляват и лекуват.

ИзточникHepatitis B & HCV Coinfection