Необходими са законови промени за да се постигне ефективна превенция на ХИВ, хепатит и туберкулоза

Снимка
policy brief

 

В навечерието на 1 декември - Световният ден за борба срещу СПИН гражданският сектор отправя конкретни предложения към Министерство на здравеопазването за изменение на Закона за здравето

 

На 30 ноември Фондация "И", Фондация "Инициатива за здраве'' и Сдружение "Здраве без граници'' представиха изготвените от тях предложения, с които е възможно да се гарантира устойчиво държавно финансиране на дейностите по превенция и грижи за ХИВ, туберкулоза и вирусни хепатити в България.

Инитициатива е подкрепена от още 21 граждански организации, специализирани в работата с уязвими общности, сред които е и Сдружение ХепАктив. Неправителственият сектор отчита, че сегашната практика за провеждане на обществени поръчки води до липса на изпълнители и компрометира националния отговор срещу социалнозначими инфекциозни заболявания.

С внасяне на предложението организациите предприемат първата стъпка към реален дебат и действия по въпроса с устойчивото държавно финансиране на дейностите по превенция и грижи. В момента в процес на подготовка са новите национални програми за превенция и контрол на ХИВ и туберкулоза до 2025 г.

Планираната за приемане през 2019 г. Национална програма за контрол и превенция на вирусните хепатити все още липсва, независимо от многократно декларирания ангажимент от страна на Министерство на здравеопазването.

Повече за инициативата може да прочетете на сайта на Фондация "И".