Как да разчетем лабораторните си изследвания

Автори: Tim Teeter, Alan Franciscus
Дата: март 2009 г.
 
Проследяването на лечението на хепатит C е сложен процес, който включва използването на кръвни тестове. Те включват, тестове за функционирането на черния дроб, химически показатели, както и пълна кръвна картина. Този лист факт цели да ви помогне да разберете тези кръвни тестове. Неговата цел не е да дава медицински съвети. Всеки с хепатит C трябва да говори с лекаря си, за да се увери, че има HCV и да получи информация за възможностите за лечение.
Важно е да се запомни, че лабораторните резултати може да са различни в различните медицински лаборатории. Именно заради това трябва да бъде използвана една и съща лаборатория, стига това да е възможно. Резултатите от изследванията с течение на времето ще определят и ще покажат някакъв модел или тенденция, като по този начин ще се улесни проследяването на пациента. Медицинските решение обикновено не се взимат на базата само на един резултат.
 
Три вида лабораторни тестове се използват, за да се провери общото състояние и състоянието на черния дроб на пациента:
  1. Тестовете за чернодробна биохимия/функции измерват различни ензими, които се освобождават от черния дроб в кръвния поток в тялото. Тези тестове също измерват и други чернодробни функции. Чернодробните ензими може да са повишени, когато черния дроб се уврежда.
  2. Пълна кръвна картина (Complete blood counts - CBC) измерва три вида клетки в кръвта: червени клетки (червени кръвни телца), бели клетки (бели кръвни телца), и тромбоцити (platelets).
  3. Химически показатели (Chemistry panels) измерва минерали (електролити), захар (глюкоза) и мазнини (липиди) в кръвта. Те също измерват как функционират черния дроб и бъбреците.
 
Резултатите от лабораторните изследвания дават информация, която може да ви каже, коя е нормалната (референтна) граница за всяка една от измерваните функции. Тази информация най-често се записва в дясната страна на листа с резултатите. В много лаборатории резултатите, които са извън референтната граница се записват в отделна колона. Това позволява бързо да се видят проблемните области. Един резултат, който е извън референтна граница може да разкрие проблем, който да изисква по-нататъшно внимание и проследяване.
Този документ ще се опита да даде повече информация за това какво съдържа всяка една секция в листа с лабораторните резултати. Той също ще даде информация за това какво може да значат различните изследвания, когато са извън референтна граница.

Тестове за чернодробна биохимия/функции

АЛАТ (аланин аминотрансфераза - alanineaminotransferase - ALT), преди това записван като SGPT, е един ензим, произвеждан в чернодробните клетки (хепатоцитите). Нивата на АЛАТ в кръвта се увеличават, когато хепатоцитите са увредени или умират със скорости, по-големи от нормалните. Лекарства, употреба на алкохол, токсини (отрови), вируси, и други вещества могат да увреждат хепатоцитите. Нивата на АЛАТ може да са свързани с броя на клетките, които умират. Те също може да са свързани с възпалението (реакцията на имунната система срещу раздразнение или увреждане) в черния дроб. Това обаче не винаги е така. Например, някои хора които имат силно увреден черен дроб, имат нормални нива на АЛАТ.

Приблизително 1/3 от хората с HCV имат нормални нива на АЛАТ. Повечето хора, които са с константно нормални нива на АЛАТ имат умерена или изобщо нямат фиброза. Тяхното заболяване прогресира по-бавно, отколкото при пациенти с високи нива на АЛАТ.

Нивата на АЛАТ се използват, за се определи възпалението и вуреждането на черения дроб във всяка една точка от време. Нормалните нива на ALT, както „нормалните” стойности за всеки един лабораторен тест, могат да са различни в различните лаборатории. Търсенето на модел и тенденция в продължение на някакъв период от време, е по-важен отколкото стойността сама по себе си при всяко едно лабораторно изследване. Например, стойност 100 на АЛАТ, измерена няколко поредни пъти може да изглежда висока, но в същото време може да е „нормална” за някой, чийто резултати обикновено са в тези граници. Все пак, измерване на стойност 225 например, при този човек може да е знак за това, че в момента при него се наблюдава увеличено възпаление на черния дроб или измиране на чернодробни клетки. В този случай за него е важно да си направи допълнителни тестове.

АСАТ (аспартат аминотрансфераза - aspartateaminotransferase - AST), наричан преди това SGOT, е един ензим, който е подобен на АЛАТ. Той е различен от АЛАТ, защото той е по-малко специфичен при чернодробни заболявания. В много случаи на чернодробно възпаление, нивата и на АЛАТ, и на АСАТ са едновременно високи.

АФ (алкална фосфатаза - alkalinephosphotase – ALK) е един ензим, който се произвежда в жлъчните канали и костите. Той се открива в черния дроб. Нивата му са високи при хора с хепатит, цироза, и други заболявания. Някои лекарства също може да предизвикат повишаване на нивата му.

ГГТ или ГГПТ (Гама-глутамил трансфераза/транспептидаза  - gamma-glutamyl transpeptidase - GGT, GGPT) е друг ензим, който се произвежда в жлъчните канали. Този ензим можеда е повишен при хора със заболявания на жлъчните канали. Хепатита и злоупотребата с алкохол също увеличават ГГТ.

Билирубин (Bilirubin) е главното вещество, което се създава, когато се разграждат старите червени кръвни клетки. Първо, червените кръвни клетки се разграждат до други вещества. Едно от тези вещества е хемоглобина. „Хемо” частта на хемоглобина се разгражда до билирубин. Когато черния дроб не може да работи нормално (което се случва при хора с остър хепатит C или намиращи се в крайна фаза на чернодробното заболяване), билирубина започва да се натрупва в кръвта. Това причинява пожълтяване на кожата и на склерите на очите („бялото” на очите), което се нарича „жълтеница”. При хроничния хепатит C, нивата на билирубин обикновено са нормални, докато не се увреди голяма част от черния дроб. Билирубина обикновено се измерва като общ, директен, и индиректен билирубин.

Албумин (Albumin) е протеин, който се произвежда от черния дроб е се открива в кръвта. Ниските нива на албумин обикновено означават, че черния дроб не работи добре. Това може да предизвика периферни отоци – peripheral edema (задържане на течности в краката и глезените), което понякога се случва в най-късните стадий на болестта. Нивата на албумин обикновено са нормални при хронично чернодробно заболяване, докато не се увреди голяма част от черния дроб.

ПВ (протромбиново/тромбиново време – prothrombintime – PT) е изследване на способността за кръвосъсирване. То е удължено (или високо), когато има ниско ниво от някои от кръвните кръвосъсирващи фактори, които се произвеждат от черния дроб. При хроничните чернодробни заболявания, протромбиновото време не е увеличено, докато черния дроб не се увреди силно или не се развиe цироза.

Пълна кръвна картина

Брой бели клетки – whitecellcount (левкоцити – leukocyte) дава информация за възможностите на тялото да се бори с различни заболявания. Високия общ брой на левкоцити означава, че тялото активно се бори с инфекция. Ниския общ брой на левкоцити означава, че тялото няма да може да се бори с дадена инфекция. Ниските нива на левкоцитите може да са причинени от напреднало HCV заболяване, или пък от лекарства за лечение на HCV. В допълнение на общия брой левкоцити, пълната кръвна картина дава информация за количеството на различните видове бели кръвни клетки. Те биват: неутрофили (neutrophils), лимфоцити (lymphocytes), моноцити (monocytes), еозинофили (eosinophils), и базофили (basophils).

Брой неутрофили (neutrophilcount) се използва за да се определи способността на дадения човек да се справи с някои от най-основните инфекции. Ниския брой на неутрофили (неутропения) означава, че тялото няма да може да се бори с една инфекция, така както ако техния брой беше в нормални граници. Интерферонът (лекарство, използвано за лечение на HCV) може да предизвика неутропения. Химиотерапия обикновено причинява неутропения.

Брой червени кръвни клетки (redcellcount) измерва способността на тялото да пренася кислород до клетките с помощта на кръвта. То също дава информация за размера на червените кръвни клетки. Две други важни стойности са хемоглобина и хематокрита. Тези стойности измерват способността да се осигури на тялото кислород. Ниските нива на хемоглобин и хематокрит са познати като анемия. Анемията е сериозно състояние, което предизвиква умора и изтощение. Рибавирина (лекарство, използвано за лечение на HCV) може също да предизвика анемия.

Брой тромбоцити (plateletcount) дава информация за способността да кръвта да се съсирва. Ниският брой тромбоцити се нарича тромбоцитопения (thrombocytopenia). Тромбоцитопенията е опасна, защото тя не позволява на тялото да спре бързо едно евентуално вътрешно или външно кървене. Напредналото чернодробно заболяване и лекарствата за лечение на HCV може да предизвикат тромбоцитопения.

Химически показатели

Електролитите (electrolytes), са минерали които са от изключителна важност за живота и които помагат на сърцето да функционира нормално. Кръвните тестове обикновено проверяват следните електролити: натрий, калий, хлорид, калций, желязо, фосфор, и понякога магнезий. Хроничните заболявания може променят нормалния баланс на електролитите. Ако промяната в нормалния баланс на електролитите не бъде лекувана, това може да бъде смъртоносно.

Глюкоза (glucose), измерва кръвната захар в тялото. Високите нива на кръвна захар се нарича хипергликемия (hyperglycemia). Хипергликемията може да бъде причинена от диабет. Ниските нива на кръвна захар се наричат хипогликемия (hypoglycemia) и не е характерно за хората с хепатит C.

Липидите (lipids), са мазнини. Най-често измерваните мазнини са триглицеридите (triglycerides) и холестерола (cholesterol). Високите нива на триглицериди и холестерол може да означават, че има увредени артерии и вероятност за сърдечно заболяване. Това обикновено са сериозни медицински проблеми.

Бъбречни функции (kidneyfunctions), се измерват от лабораторни тестове, които включват нитроген кръвната урея (blood urea nitrogen - BUN), креатинин (creatinine), и пикочна киселина (uric acid). Бъбреците са важни при премахването на отпадъците от тялото и при поддържането на кръвното налягане. Поради тази причина, бъбреци които не функционират добре могат да доведат до диализа (филтриране на кръвта), и ако не са лекувани, могат да доведат проблем, застрашаващ живота. Хроничните заболявания, включително HCV, могат дап редизвикат увреждане на бъбреците. Креатинина е най-често измерваната стойност, която е показателна за това как функционират бъбреците.

В заключение

Вземете копия от вашите лабораторни изследвания и се опитайте да се запознаете с тях и да станете по-наясно с резултатите и различните видове тестове. Винаги говорете с вашия лекар, преди да правите каквито и да е заключения или да взимате решение за вашето здраве


Източник: Questions Reading a Lab Report

 

Може да коментирате темата тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2028.0.