HBeAg отрицателен хепатит В

Дата на създаване: 09 септември 2009
Дата на последно обновяване: 18 февруари 2011
 
Автори: Alan Franciscus, Christine Kukka
Дата и версия на обновения лист-факт: февруари 2010 година, версия 3.2
 
Обикновено вирусът на хепатит В (НВV) се нуждае от три протеина (наричани също антигени), за да произвежда повече НВV. Това са тъй наречените ядрен, повърхностен и “е” или HBeAg антигени. Но някои НВV с определени мутации могат да се размножават и без “е”антигена. Това се нарича HBeAg-отрицателен хепатит В. 

 

Ако сте дали положителен тест за “е” антитяло, но продължавате да имате завишени нива на АЛАТ (ALT) и висок вирусен товар (HBV DNA), то може би имате HBeAg-отрицателен хепатит В.

 

Някои изследователи смятат, че около 40% от възрастните с хроничен хепатит В имат HBeAg-отрицателен хепатит В. Тази инфекция може да бъде трудна за лечение. Лекарите препоръчват лечение на HBeAg-отрицателните пациенти, ако вирусният им товар (HBV DNA) надвишава 2,000 IU/mL, дори и ако нивото на аланин аминотрансферазата (ALT) при тях е нормално.
 
Ако никога не сте били лекувани за хепатит В, изследванията показват, че антивирусните препарати entecavir (Baraclude) и tenofovir (Viread) са най-ефикасни за понижаване на вирусния товар (при около 90% от случаите) и спиране на увреждането на черния дроб (повече от 75% постигат нормални нива на ALT), но само докато вземате антивирусното лекарство, което е под формата на хапчета.
 
Пегилираният интерферон, който се дава веднъж седмично под формата на инжекция в продължение на 48 или повече седмици, също е умерено ефективен за понижаване на вирусния товар (63%) и намаляване на чернодробното увреждане (38% постигат нормални нива на ALT).
 

Хората с HBeAg-отрицателен хепатит В могат да имат резултат от лабораторното си изследване, който показва: 


  • Повърхностен антиген (HBsAg)
  • Антитяло на “е” антигена (HBeAg)
  • Среден (2,000 - 20,000 IU/mL) до висок вирусен товар (HBV DNA)
  • И, евентуално, повишени нива на АЛАТ.
 
Източник: HBeAg-Negative Hepatitis B
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C