Какво е HBV DNA и как се измерва?

Дата на създаване: 20 май 2010
Дата на последно обновяване: 22 февруари 2011
 
Автор: Chistine М. Kukka - Мениджър проект HBV
Дата и версия на обновения лист-факт: септември 2010 година, версия 2.0
 
 
Хепатит В вирусната ДНК (HBV DNA) носи генетичните данни на вируса. Колко броя вирусни частици или “units” са открити в единица кръв са индикатор за това колко бързо се размножава вирусът в черния дроб.
 
HBV DNA се нарича още "вирусен товар" (или “вирусно натоварване”). Лабораториите измерват колко HBV DNA единици се откриват в 1 милилитър (около една капка) кръв. Този резултат се измерва в международни единици на милилитър (на английски се изписва като IU/mL). Високите нива на HBV DNA, които могат да варират от хиляди до милиони, а понякога и до милиарди, са индикатор за висока скорост на HBV репликация. Незасичащи се или ниски нива под 2,000 IU/mL – са индикатор за “неактивна” инфекция.
 
Запазете изследванията за HBV DNA нивата за дълъг период назад във времето (за месеци и години назад), защото те са важни за мониторинг на HBV инфекцията и за започване на лечение ако е нужно, или ако се налага спиране на антивирусната терапия, ако тя не е ефективна или се е появила резистентност.
 
Световната здравна организация (СЗО) е въвела IU /international unit/ за измерване на HBV DNA, но някои лаборатории все още използват и copies/mL (копия на милилитър) вместо IU/mL. Във всяка международна единица има 5 или 6 HBV DNA копия. Критично важно е да се знае вирусния товар, когато се взима решение дали е нужно да се приложи лечение.
 
Колко трябва да бъде HBV DNA, за да предизвика увреждане на черния дроб? Учените предлагат при хората, които имат положителен “e” антиген (HBeAg) и вирусен товар над 20,000 IU/mL да бъде обмислено започване на лечение, както и мониторинга при тях да зачести и да се извършва на всеки 3 до 6 месеца.
 
Тези, които са негативни за HBeAg и имат HBV DNA вирусен товар от 2,000 IU/mL или по-висок, също трябва да бъдат проследявани често и да бъде обмислено започването на терапия.
 
Ниските нива на HBV DNA не означават нeпрeмeнно, че пациента няма увреждане на черния дроб от инфекцията. Лекарят е длъжен да има предвид възрастта, откога датира инфекцията, и други индикации за увреждане на черния дроб, като нивата на аланин аминотрансферазата (ALT), които се повишават над нормата, когато чернодробните клетки са увредени. 
 
Когато хората, и особено децата, са в имунотолерантната фаза на хепатит В, нивата на HBV ДНК могат да стигнат милиарди, защото имунната им система не разпознава вируса и не се бори с инфекцията. HBV DNA нивата могат също да се променят с големи флуктуации/вариации, и затова HBV DNA теста е показателен само за момента, в който е направен.
 
Пазете резултатите от HBV DNA изследванията за дълъг период назад във времето (месеци и години), защото това е важно за проследяването на HBV инфекцията, както и да се установи дали се нуждаете от лечение. Резултатите от старите HBV ДНК изследвания са важни и по време на протичащо в момента лечение, тъй като с тяхна помщ може да се установи появата на вирусна резистентност.
 
Имунен толеранс: По време на "имуно-толерантната фаза" на HBV, нивата на АЛАТ могат да останат ниски, въпреки, че черния дроб е възпален или че в него протича активно увреждане.
 
Как се измерва HBV DNA?
 
Тъй като има много HBV DNA в една капка кръв, лабораториите използват математически формули за да изпишат вирусния товар. Вместо 100,000 IU/mL, лабораториите представят резултата като 105 или 5 log (5 лога). На математически жаргон “log” е равно на число, което е степен на числото 10. Ако имате вирусен товар 105 copies/mL, това е всъщност, 10 x 10 x 10 x 10 x 10 или 100,000.
 
Лекарят трябва да следи HBV ДНК нивата по-често ако черният дроб е увреден, или ако пациента е на лечение. HBV ДНК изследванията могат да се правят на всеки месец или на всеки три месеца, ако увреждането на черния дроб е тежко или ако пациента е на лечение, или на всеки 6 до 12 месеца ако няма знаци за увреждане на черния дроб и ако пациента има нисък вирусен товар.
 
При 1 или 2-log намаление на HBV DNA (например, от 100,000 на 10,000 или 1,000 IU/mL), това означава, че антивирусната терапия действа. А при 1 или 2-log увеличение означава, че антивирусния препарат е спрял да действа, и че вероятно е възникнала вирусна резистентност. При неоткриваем вирусен товар най-често това означава, че измерените нива са по-ниски от 300 IU/ml (обикновено това е прага на чувствителност на лабораторните уреди за измерване на вирусния товар).
 
Различните тестове за изследване на вирусен товар са дадени в таблицата по-долу:
 
 
Информацията в този лист факт е предназначена да Ви помогне да разберете и управлявате HBV, и не трябва да се приема като медицински съвет. Всички лица с хепатит B трябва да се консултират с лекар за диагностиката и лечението на HBV.
 
 

Повече за лабораторната диагностика може да прочетете тук - Лабораторна диагностика на хепатит В

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C