Какво се случва, когато се появи лекарствена резистентност?

Дата на създаване: 04 септември 2009
Дата на последно обновяване: 18 февруари 2011
 
Автор: Chistine М. Kukka - Мениджър проект HBV
Дата и версия на обновения лист-факт: януари 2011 година, версия 1.2 
 
 
Когато пациенти, инфектирани с вируса на хепатит В (HBV), са лекувани с антивирусни препарати в продължение на няколко години, техният HBV може да развие резистентност към лечението. Антивирусните медикаменти са лекарства, които пречат на процеса на репликация, но вирусът на хепатит Б мутира лесно. С течение на времето някои мутации могат да "се противопоставят" на антивирусните препарати, да увеличат бързо своя брой, и да започнат да причиняват отново чернодробно увреждане.
 
За съжаление, първите антивирусни средства, използвани за лечение на хроничен хепатит Б имаха високи нива на възникване на "резистентност." Така например, около 60 - 70% от пациентите лекувани с антивирусния препарат lamivudine (Epivir-HBV) развиват резистентност към лекарството в рамките на пет години.
Избягването на възникването на антивирусна резистентност, е много важно, защото някои хора ще трябва да вземат антивирусни лекарства в продължение на много години, за да се поддържа нисък техния вирусен товар (HBV ДНК).
 
Поради рискът от лекарствена резистентност, лекарите са много внимателни какви лекарства да предписват при лечение на хепатит Б. И, ако вече се е развила вирусна резистентност, те ще трябва да предпишат антивирусни средства, които ще работят срещу вече създадените резистентни HBV.
 
Този лист факт е преглед на последователността на лекарствата, които трябва да да се използват за избягване или борба с лекарствената резистентност.

Lamivudine (Epivir-HBV), трябва да се избягва, поради високата си степен на възникване на лекарствена резистентност!

Кои лекарства трябва да се използват за лечение на „първа линия”?

От седемте средства на разположение, експертите препоръчват пегилирания интерферон (Pegasys) и антивирусните средства tenofovir (Viread) и entecavir (Baraclude), тъй като те са най-добрите лекарства за лечение на HBeAg-положителни или HBeAg-отрицателни пациенти, които никога не са били лекувани преди това. Освен това, тези лекарства са най-мощните, като тези две антивирусни средства (тенофовир и  ентекавир) са доказали, че имат много нисък процент на възникване на вирусна или лекарствена резистентност.

Кои антивирусни лекарства да се избягват?

Lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix), следва да да се избягва, поради високата му степен на възникване на резистентност.

Telbivudine (Tyzeka) има умерена степен на резистентност, причинявайки резистентност при 25% от HBeAg-позитивните пациенти и при 11% от HBeAg-негативните пациенти в рамките на две години. Adefovir (Hepsera) също е свързан с умерен риск, като той причинява хепатит Б лекарствена резистентност при 29% от пациентите в рамките на пет години

Препоръки за опции за лечение, когато се развие вирусна резистентност (1):

  • Ако е възникнала резистентност към ламивудин: Продължаване на приема на lamivudine и добавяне на tenofovir (за предпочитане) или adefovir. Или, преминаване към комбинация от експерименталния антивирусен препарат emtricitabine и tenofovir.
  • Ако възникне резистентност към adefovir: Продължаване на приема на adefovir и добавяне на lamivudine или telbivudine. Или, преминаване към или добавяне на ентекавир, ако никога преди това не е бил използван lamivudine. Третият вариант е преминаване към emtricitabine плюс tenofovir.
  • Ако възникне резистентност към entecavir: Преминаване към или добавяне на адефовир или тенофовир. Друга възможност е да се премине към emtricitabine/tenofovir комбинация.
  • Ако възникне резистентност към telbivudine: Продължава се приема на телбивудин и се добавя тенофовир (за предпочитане) или адефовир. Друг вариант е да се премине към комбинация от емтрицитабин и тенофовир.
Име/търговско наименованиеТипГодина на одобрениеРезистентност
Interferon alfa-2a (Intron A)Интерферон1991Няма
Lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix)Нуклеозид199814 - 32% на 1-та година; 60 - 70% на 5-тата година
Adefovir (Hepsera)Нуклеозид20020% на 1-та година; 29% на 5-тата година
Entecavir (Baraclude)Нуклеозид20051,2% при нелекувани пациенти на 6-тата година; 57% при ламивудин резистентни на 6-тата година
Peginterferon alfa-2a (Pegasys)Интерферон2005Няма
Telbivudine (Tyzeka)Нуклеозид200625% при HBeAg позитивни на 2-та година; 11% при HBeAg негативни на 2-та година
Tenofovir (Viread)Нуклеозид20060% на 4-тата година; adefovir резистентните трябва да преминат към tenofovir и друг HBV антивирусен препарат
(1) - Keeffe E, D Дитрих Хан S, и др. - Алгоритъм за лечение при управлението на хронична инфекция с вируса на хепатит В в Съединените щати: 2008 Update. Clinical Gastroentergology и Hepatology. 2008:6:1315-1341.
 
Информацията в този лист факт е предназначена да Ви помогне да разберете и управлявате HBV, и не трябва да се приема като медицински съвет. Всички лица с хепатит B трябва да се консултират с лекар за диагностиката и лечението на HBV.

ИзточникWhat Happens When Drug Resistance Develops?

 

Може да коментирате темата във Форума на ХепАктив