Кои са антивирусните препарати за лечение на хепатит В?

Ако вашият черен дроб е увреден от вируса на хепатит В, лекуващия Ви лекар може да Ви препоръча антивирусно лечение за намаляване количеството на вируса в организма. Действието на антивирусните препарати се основава да затрудняване размножаването (репликацията) на вируса на хепатит В (HBV). Тези препарати нарушават генетическия материал, който се използва пре размножаване на вируса. С течение на времето количеството на вируса в организма намалява и черния дроб може да работи по-ефективно. За съжаление, в болшинството от случаите антивирусните препарати облекчават работата на черния дроб само докато Вие ги приемате. Те не са средство, способно напълно да Ви излекува от хепатит В. В момента, в който спрете тяхното приемане, вируса започва отново да се размножава.
 
Съшествуват 5 вида антивирусни препарата, одобрени за лечение на хепатит В. Всички те са поз формата на таблетки за ежедневна употреба и са достатъчно безопасни с много малко дтранични ефекти.  Тенофовир (tenofovir), Адефовир (adefovir),Телбивудин (telbivudine), Ентекавир (entecavir) и Ламивудин (lamivudine) 

Ако никога до сега не сте се лекували – изберете един от тези 2 антивирусни препарата:

 
Тенофовир (с търговско название Viread) – блокира ензимите, необходими за размножаване на вируса в чернодробните клетки. Резултатите от проучванията показват неоткриваеми нива на HBV DNA при 76% от HBeAg-положителните пациенти и 93% от HBeAg-отрицателните пациенти. Този препарат беше одобрен неотдавна и поради тази причина е доста скъп. Все още не е одобрен за лечение на деца. Препоръчителната доза е една таблетка на ден от 300-mg. Вирусната резистентност на този препарат е изключително ниска.
 
Ентекавир (Baraclude) – високо ефективен за подтискане на HBV DNA репликацията при 67% от HBeAg-положителните пациенти и 90% от HBeAg-отрицателните пациенти. Вирусна резистентност към препарата се развива рядко, с изключение на пациентите, лекувани преди това с ламивудин, които са развили резистентност към него. Все още не е одобрен за лечение на деца.
 

Следващите 3 антивирусни препарата причиняват доста по-висок процент резистентност и трябва да се въздържате от използването им като лекарство за първи избор.  

Адефовир (Hepsera) – ефективен е при 21% от HBeAg-положителните пациенти и 51% от HBeAg-отрицателните пациенти. Нивото на развита резистентност е 3% след двегодишна употреба и 29% след 5 годишна употреба.
 
Телбивудин (Tyzeka) – има данни за резистентност при 3-4% от пациентите след едногодишен период на употреба и 9-22% след 2 годишно лечение. Той също е добър за намаляване на вирусното натоварване до неоткриваеми за тестовете нива (при 60% от HBeAg-положителните пациенти и 88% от HBeAg-отрицателните пациенти). Този препарат не трябва да се взема в комбинация с интерферон, защото може да предизвика невропатии, слабост и болки в ръцете и/или краката.
 
Ламивудин (Epivir-HVB) – има много висока степен на лекарствена резистентност – над 65% след 4 годишно приемане. Този препарат не бива да се използва като първоначален избор за лечение на все още нелекувани пациенти. 
 
Източник: What Are Antivirals? 
 
Повече за лечението на хепатит В може да прочетете в следните статии: