Тестът ви за хепатит В е положителен, а сега - какво?

Дата на създаване: 09 септември 2009
Дата на последно обновяване: 18 февруари 2011
 
Автори: Christine M. Kukka, Heather Lusk
Дата и версия на обновения лист-факт: март 2010 година, версия 3.1
 
 
Положителният резултат от изследването за хепатит В може да е плашещо, но има информация, която може да Ви помогне да контролирате здравето си и доброто си физическо състояние, а има и онлайн група за подкрепа, която ще Ви помогне да разберете по-добре заболяването и съществуващите терапии.
 
Отделете време да научите за хепатит В, за да вземете правилните решения за себе си. Не прибързвайте с решенията. Всъщност, не трябва веднага да взимате никакви важни решения - все още може би сте в шок. Ще има дни, в които ще се чувствате уравновесени и готови да предприемете стъпки за по-здравословен живот, както и дни, в които няма изобщо да искате да се занимавате с хепатита си - това е нормално.
 
Вашият лекар трябва да разбере анамнезата ви, да разучи има ли в семейството случаи на хепатит В или чернодробно заболяване и рак, и да направи пълни медицински изследвания.
 
Този лист факт разглежда въпроса какво означава да имаш положителен тест и какво можете да направите по въпроса. Не изпадайте в паника, знанията, които имате сега ще Ви помогнат да вземете здравословни решения. Важното е да се информирате и да намерите лекар с добри познания за хепатит В.
 
Вероятно Вашият лекар е назначил извършването на лабораторен тест на кръвната Ви проба, за да види дали има някакви знаци за настояща или минала инфекция с вируса на хепатит В (НВV). Лабораторният тест обикновено търси два ключови антигена, или протеини, съставляващи вируса: 
Повърхностният антиген на хепатит В (HBsAg): 
Този антиген обвива вируса. Ако теста за него е положителен, това означава, че в момента сте инфектирани. Ако дадете положителен тест за повърхностни антитела (anti-HBsAg, означава се и като HBsAb), то значи, че имунната система успешно се е преборила с инфекцията. Това антитяло присъства и ако сте били имунизирани срещу хепатит В.
 
Е антиген на хепатит В (HBeAg): 
Този антиген често присъства, когато вирусът се репродуцира (размножава) бързо. Ако имате “е” антитяло (anti-HBe, означава се и като HBeAb) значи имунната Ви система е изчистила този антиген, но имате нужда от повърхностни антитела (anti-HBs) за пълно изчистване или преодоляване на инфекцията.
 
След като диагнозата е поставена, Вашият лекар трябва да предприеме следните стъпки за да следи щателно здравето Ви и да определи дали се нуждаете от лечение: 
 • Лекарят трябва да снеме анамнезата Ви, за да установи дали в семейството Ви има случаи на хепатит В, заболявания или рак на черния дроб, и да направи пълен физически преглед.
 • Той ще назначи вземането на кръвна проба, която лабораторията ще анализира за признаци на чернодробно увреждане чрез измерване нивата на ALT (които се повишават при увреждане на чернодробните клетки), пълна кръвна картина с тромбоцити, протромбиново време, и други тестове, свързани с черния дроб.
 • Лабораторията ще провери също и за антигените, съставляващи вируса на хепатит В, както и за антитела, борещи се с антигените, за да се установи на кой етап (фаза) от инфекцията се намирате. Те ще изследват и за HBV ДНК (вирусния товар) - вирусните частици, които се намират в кръвта Ви.
 • Лекарят също може да Ви изследва за други вируси, които инфектират черния дроб, като хепатит C и D, както и за ХИВ инфекция, за да е сигурен, че не става въпрос за коинфекция.
 • За да се изключи ракът на черния дроб лекарите ще тестват кръвта Ви и за алфа фетопротеин (AFP), който може да е повишен при наличието на чернодробни тумори. Лекарите могат да назначат и ултразвуково изследване на черния дроб. В зависимост от резултатите от чернодробното изследване може да бъде препоръчана и биопсия на черния дроб, при която малка частица от чернодробна тъкан се екстрахира с помощта на игла.  
 
Препоръчителни проследявания
 
При пациенти, които не се нуждаят от незабавно лечение - такива, които са HBeAg-положителни, имат нива на HBV ДНК от 20,000 международни единици (20,000 IU/mL), или по-ниски, и имат нормални нива на АЛАТ:
 • Нивата на АЛАТ (ALT) трябва да се проверяват на всеки три до шест месеца, и по-често, в случай, че се повишат.
 • Ако нивата на ALT са от два до четири пъти над нормалното, те трябва да се проверяват на всеки един до три месеца, а ако сте на възраст 40 и повече години и нивата на ALT продължават да са в гранични стойности или леко завишени при няколко поредни теста, то трябва да се помисли за чернодробна биопсия. Ако биопсията покаже умерено до силно възпаление или значителна фиброза, трябва да се обмисли започването на лечение.
 • Ако сте HBeAg-положителен и в продължение на три до шест месеца нивата на ALT са двойно по-високи от нормалното, а HBV DNA надвишава 20,000 IU/mL, трябва да се помисли за чернодробна биопсия и лечение.
 • Трябва да се обмисли също и провеждането на скрининг за рак на черния дроб.
  
Проследяване при пациенти, които са HBeAg-отрицателни - които имат положителен тест за “е” антитяло, нормални нива на АЛАТ и HBV ДНК по-ниско от 2,000 IU/mL:
 
 • Проверявайте нивата на ALT на всеки три месеца в продължение на една година, и ако през целия период продължават да са нормални, то след това измерването да става на всеки 6 до 12 месеца.
 • Ако нивата на ALT са леко завишени до два пъти над нормалните стойности, лекарят трябва да провери нивото на HBV DNA и да изключи други причини за чернодробно заболяване. Помислете за чернодробна биопсия, ако нивата на АЛАТ остават в гранични стойности, или са леко завишени в поредица от тестове, или ако HBV ДНК е постоянно със стойност от 20,000 IU/mL или повече. Лекарят Ви трябва да обмисли започването на лечение, ако биопсията покаже умерено или тежко възпаление, или значителна фиброза.
 • Лекарят трябва редовно да Ви проверява за рак на черния дроб.
 
Тези препоръки са изготвени на базата на Практическите указания (насоки) за хепатит В (Practice Guidelines for Hepatitis B), публикувани през февруари 2007 г. от Американската асоциация за изучаване на болестите на черния дроб (American Association For the Study of Liver Diseases).
 
Ако Вашият лекар не Ви тества толкова често, колкото препоръчват тези указания, то  бихте могли да ги разпечатите от тук: https://www.aasld.org/eweb/docs/practiceguidelines/chronichepBcorrection.pdf и да му ги представите.
Забележка: Тези указания започват с една страница корекции/допълнения, последвана от пълните указания за лечение на хепатит В.
 
Разкриване: как да кажете на другите, че имате хепатит В 
 
Може би се чудите как да кажете на околните, че имате положителен тест за хепатит В. Първо, не сте длъжни да казвате на никого, докато не сте готови за това.
 
Две са основните причини да кажете на другите:
 •  За да получите подкрепа
 •  Защото смятате, че и те трябва да се изследват за хепатит В. 
 
Помислете на кого искате да кажете, защо искате да им кажете, как ще го кажете, и кога и къде ще им го кажете.
 
Трябва да сте уверен, че първият човек, с когото ще споделите, ще Ви подкрепи.
 
Превенция на предаването (трансмисията) на други лица
 
Въпреки, че е важно да се грижите за себе си, може би се питате как да сте сигурни, че няма да предадете НВV на някой друг. НВV се предава при пряк кръвен контакт - Вашите кръв и секреции трябва да попаднат директно в кръвта на друг човек, което може да стане при полов контакт, съвместно ползване на игла, самобръсначка, нокторезачка, четка за зъби или нещо друго, върху което би могло да има Ваша кръв. Установено е, че НВV може да оцелее извън организма, в засъхнала кръв в продължение на няколко дни. Даже и при наличието на кръв, трябва да има някакъв отвор (например открита рана), през който тя да проникне в тялото на другото лице. НВV се предава също и от майката на бебето по време на бременност и раждане. НВV не може да се предаде при прегръщане, целуване, общо ползване на прибори за хранене и пиене, или чрез ползване на обща баня. Много е важно членовете на семейството и домакинството, както и сексуалните партньори да се имунизират незабавно срещу хепатит В, както и да практикувате безопасен секс, за да се предотврати предаването на инфекцията.
 
Получаване на подкрепа
 
Ако имате хепатит В, Вие не сте сами.  Приблизително още 2 милиона души в САЩ имат НВV. Някои хора се присъединяват към групи за подкрепа, за да научат повече за НВV и да почувстват подкрепата на останалите, които имат същите преживявания. Други предпочитат да говорят в Интернет с хора, които също имат хепатит В. Говорете с хора, които Ви обичат. Искайте подкрепата им. На адрес http://www.hblist.org/ можете да се включите и в имейл-списъка за подкрепа при хепатит В.
 
Често срещани термини
AFP (алфа фетопротеин): протеин, измерим в кръвта, който често (но не винаги) е завишен при лица с рак на черния дроб.
ALT (аланин аминотрансфераза, на български се изписва и като АЛАТ): ензим, който се освобождава от черния дроб в кръвния поток, когато клетъчните му мембрани се разрушават. Нивата на ALT обикновено (но не винаги) са завишени, когато има възпаление или увреждане на черния дроб.
НВV антигени: субстанции като вируса на хепатит В или различни протеини на вируса, които стимулират имунния отговор на организма. Съществуват три НВV антигена - повърхностен антиген (HBsAg), “е” антиген (HBeAg), и ядрен антиген (HBcAg).
НВV антитела: субстанции, които организмът произвежда, когато се сблъска с НВV. Съществуват три НВV антитела - повърхностно антитяло (anti-HBs или HBsAb), “е” антитяло (anti-HBe или HBeAb), и ядрено антитяло (amti-Hbc или HBcAb).
НВV DNA /ДНК/: генетичната репликация (копията) на вируса, наричан още НВV вирусен товар.
 
Информацията в този лист факт е предназначена да Ви помогне да разберете и управлявате HBV, и не трябва да се приема като медицински съвет. Всички лица с хепатит B трябва да се консултират с лекар за диагностиката и лечението на HBV. 
 

Може да коментирате темата във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C