Какво е HBV вирусно натоварване?

ДНК-то на хепатит В вирусът (HBV) съдържа гени, които формират самия вирус - това е материал, който вирусът използва, за да направи повече копия от самия себе си. Прави се кръвен тест, за да се разбере дали дадения човек има HBV и, ако е така, колко са вирусите на хепатит В в кръвта. Резултатите от теста за вирусно натоварване се представят в копия (cop/mL или copies/mL) или в международни единици (IU/mL)
 
Също така, теста за вирусно натоварване се използва, за да се установи дали дадения пациент се нуждае от лечение, както и да се установи дали медикаментите действат, ако той вече е на лечение.
 
HBV вирусното натоварване се използва също и за да се определи кой пациент ще има по-голямо чернодробно увреждане. Хората, които имат високо вирусно натоварване в продължение на дълъг период от време, са с по-голяма вероятност да имат по-големи увреждания на черния дроб.
 
Важно е да запомните. . .
 
• Ако имате хроничен хепатит Б, трябва да бъдете преглеждани редовно от лекар
• Един от използваните тестове, е кръвен тест и се нарича тест за вирусно натоварване
• Тестът за вирусното натоварване (HBV DNA) е един от тестовете, използвани за да разберете дали Ви е необходимо лечение
• Тестът за вирусното натоварване също е един от тестовете, за да се установи дали действа лечението и колко е намаляло вашето вирусно натоварване
• Високото вирусно натоварване в продължение на дълъг период от време, може да означава, че има по-голяма вероятност черния дроб да се увреди

Източник:What is HBV Viral Load?:

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C