Оценка на хистологичната активност при чернодробната биопсия

Чернодробната биопсия е най-добрият диагностичен тест, за откриване на увреждания в черния дроб, ако имате хепатит В вирусна (HBV) инфекция. Учените установяват, че дори когато вирусният товар (HBV ДНК) е нисък или чернодробните тестове са нормални, въпреки това черния дроб може да бъде увреден, и затова биопсията остава най-добрия тест за определяне на това дали черният дроб е здрав или увреден.

При самата биопсия, малка част от чернодробната тъкан се отстранява и медицински експерти я изследват под микроскоп, след което пишат доклад за състоянието на черния дроб.
 
Оценка
Има няколко начина да разчетете чернодробната биопсия. Най-разпространените методи за оценка, са познати като Metavir и системата на Knodell. Важно е да запомните, че размерът на парчето от чернодробната тъкан, взета при биопсия, може да повлияе на оценката и на доклада. Познанията на специалистите, разчитащи биопсията също са важни.
 

Метавир /Metavir/

Metavir системата за оценка често се използва при хепатит Б. Оценяването използва два номера, за да се оцени възпалението на черния дроб (размера на разширението и възпалителната "дейност") и фиброзата (белези от продължително възпаление).
Фиброзата се оценява с 4-точкова скала за фиброза и 4-точкова скала за възпаление. Фиброзата се оценя, както следва:
 • 0 = без фиброза или белези
 • 1 = минимални белези
 • 2 = има налични белези (съединителна тъкан) извън зоните на черния дроб, в които се включват кръвоносни съдове
 • 3 = мостова фиброза - фиброзата се разпространява и свързва с други области, които съдържат фиброзна тъкан.
 • 4 = цироза или напреднала тежка фиброза на черния дроб
 
Възпалението се оценява с четири-точкова скала, започваща от A0, която означава липса на възпалителна дейност, до А3, което означава силно изразена активност.
 

Кнодел /Knodell/

Knodell системата за оценка или HAI (histologic activity index) също често се използва за оценка или за определяне степента на чернодробното увреждане. Тя е малко по-сложна като процес, отколкото когато се използва Metavir системата.
Но някои експерти смятат, че тази система е по-добра в откриването на възпалението на черния дроб и наличните увреждания. Тя е с четири различни номера, които формират обща сума.
Сумирането на тези номера разкрива размера на възпаление на черния дроб:
 • 0 = без възпаление
 • 1/4 = минимална възпаление
 • 5/8 = леко възпаление
 • 9/12 = умерено възпаление
 • 13-18 = силно изразено възпаление
Четвъртата част от оценката смята размера на белезите (съединителната тъкан) в черния дроб и се означава от 0 (няма белези) до 4 (обширни белези или цироза).
Докладът се изпраща на лекар за преглед и за обсъждане с пациента.
Информацията за степента и фазата на чернодробното заболяване, е важна за лекуващия лекар и за пациента при управлението и лечението на хепатит Б.
 
Например:
 • При умерено до тежко чернодробно увреждане: обикновено се препоръчва лечение.
 • При леко чернодробно увреждане: Решението дали да се предприеме лечение или не, може да се основава на няколко други фактори (HBV DNA или т.нар. вирусен товар; повишени чернодробни ензими), или пациентът може бъдат внимателно наблюдаван за определен период от време, до развитието на по-сериозно увреждане на черния дроб, или ако нивата на HBV ДНК и/или ALT нивата показват необходимостта от лечение.
 
Това е още една част от информацията, което е важно да се знае от лекуващия лекар и пациента, за да могат да обсъдят възможностите и да вземат най-доброто възможно решение.